دانستنی های علمی و جالب انگیز ایا میدانید یک تکه استخوان به ابعاد یک قوطی کبریت میتواند وزنی معادل 9 تن را تحمل کند دانستنی های علمی و جالب انگیز آیا میدانید اولین پمپ بنزین در سال 1895 میلادى در فرانسه افتتاح شد دانستنی های علمی و جالب انگیز ایا میدانید یک نوع درخت کاج […]

دانستنی های علمی و جالب انگیز

دانستنی های علمی و جالب انگیز

دانستنی های علمی و جالب انگیز

ایا میدانید یک تکه استخوان به ابعاد یک قوطی کبریت

میتواند وزنی معادل 9 تن را تحمل کند

دانستنی های علمی و جالب انگیز

آیا میدانید اولین پمپ بنزین

در سال 1895 میلادى در فرانسه افتتاح شد

دانستنی های علمی و جالب انگیز

ایا میدانید یک نوع درخت کاج که توسط ساقه هایش

روزانه 300 گالن آب را تا 200 پا بالا میبرد

دانستنی های علمی و جالب انگیز

ایا میدانید نام قدیمی ژاپن، دنی پالگو بود

دانستنی های علمی و جالب انگیز

ایا میدانید میانگین قد یا ارتفاع قامت 25 ٪

از آقایان انگلیسی بیش از 180 سانتیمتر است

دانستنی های علمی و جالب انگیز

ایا میدانید پیکاسو نقاش اسپانیای سال 1970 م

تابلوی معروف زنان جوان اویگنون را نقاشی کرد

دانستنی های علمی و جالب انگیز

ایا میدانید در مدت 24 ساعت

قلب 15 ساعت استراحت میکند

دانستنی های علمی و جالب انگیز

ایا میدانید فقط 10 ثانیه لازم است که

یک گلبول قرمز بتواند از قلب به مغز برسد

دانستنی های علمی و جالب انگیز

ایا میدانید آلودگی هوا

هر 2 ساعت یک نفر را میکشد

دانستنی های علمی و جالب انگیز

ایا میدانید طاسی از خانواده مادرى به ارث میرسد

نه از خانواده پدرى

دانستنی های علمی و جالب انگیز