قتل و تجاوز به زن جوان بخاطر نخوردن شامپاین + تصاویر
قتل و تجاوز به زن جوان بخاطر نخوردن شامپاین + تصاویر

قتل و تجاوز به زن جوان بخاطر نخوردن شامپاین + تصاویر به گزارش نمکستان جانسون ری با آنجلا در کلوپ شبانه ای در گرجستان آشنا می شود. او که عادت به نوشیدن مشروبات الکلی داشت ، از آنجلا هم می خواهد او را همراهی کند که با مخالفت او روبه رو می شود و این […]

قتل و تجاوز به زن جوان بخاطر نخوردن شامپاین + تصاویر

قتل بخاطر خوردن مشروب , تجاوز به دلیل نوشیدن مشروبات الکی , قتل و تجاوز به زن جوان بخاطر نخوردن شامپاین

به گزارش نمکستان جانسون ری با آنجلا در کلوپ شبانه ای در گرجستان آشنا می شود. او که عادت به نوشیدن مشروبات الکلی داشت ، از آنجلا هم می خواهد او را همراهی کند که با مخالفت او روبه رو می شود و این مخالفت باعث برانگیختن خشم جانسون می شود. او وقتی دید اصرارش نظر آنجلا را تغییر نمی دهد، از او تقاضا می کند او را تا در پشتی کلوپ راهنمایی کند و آنجلا غافل از نیت شوم او، وقتی به در پشت می رسند مورد تعرض بی شرمانه ی جانسون قرار می گیرد.

  ماجرای جالب شب زفاف زوج جوان + تصاویر شب زفاف,شب اول ازدواج,شب اول در حجله,عکس شب زفاف

پلیس گرجستان در ادامه افزود : جانسون پس از تعرض، آنجلا را به شدت شکنجه داده و با استفاده از چاقویی کوچک او را با 41 ضربه به طرز وحشیانه ای به قتل می رساند. پزشکی قانونی اختلالات روانی متهم بر اثر نوشیدن بیش از حد مشروبا ت الکلی را تایید کرد. پلیس در پایان خاطر نشان کرد: جانسون به اتهام قتل عمد آنجلا به حبس ابد محکوم شد و دادگاه تکمیلی او آخر نوامبر تشکیل خواهد شد.

قتل و تجاوز به زن جوان بخاطر نخوردن شامپاین + تصاویر