جملات عاشقانه کوتاه سری ۱۲
جملات عاشقانه کوتاه سری ۱۲

جملات عاشقانه کوتاه آبان Short romantic phrases in Persian date Aban بـــــــــودم دیدم با دیــــــــــگری شادتـــری رفتــــــم ! جملات عاشقانه کوتاه آبان Short romantic phrases in Persian date Aban شما را به اُبهت این زمستان سوگند در بــرف ، آهسته گام بـرداریـد ! شایـد… شایـد ، چشمی پشیمان ، رد پایــم را دنبال کند … […]

جملات عاشقانه کوتاه آبان

جملات عاشقانه

Short romantic phrases in Persian date Aban

بـــــــــودم

دیدم با دیــــــــــگری شادتـــری

رفتــــــم !

جملات عاشقانه کوتاه آبان

Short romantic phrases in Persian date Aban

شما را به اُبهت این زمستان سوگند

در بــرف ، آهسته گام بـرداریـد !

شایـد… شایـد ، چشمی پشیمان ، رد پایــم را دنبال کند …

جملات عاشقانه کوتاه آبان

Short romantic phrases in Persian date Aban

من داغونم…

خدایا میشه بگی خدمات پس از خلقتت کجاست؟

جملات عاشقانه کوتاه آبان

Short romantic phrases in Persian date Aban

دل ِ مـن بـــــرف نیــست

رد ِ پــــای ِ تــو بــر من آب نمــی شـــود

آســان تــر نـگاهــم کن

دلــــــــم تـــا عـشـق بیشــتـر نمــی دانـــد

جملات عاشقانه کوتاه آبان

Short romantic phrases in Persian date Aban

از هــــیــچ کـــار بـــچـگـیم پـــشـیـمان نـــیــــستـم

جــــز ایـــــن کـه

آرزو داشـــتـــم بـــــــــــــزرگ شــــوم…

جملات عاشقانه کوتاه آبان

Short romantic phrases in Persian date Aban

خسته ام

و این درد کمی نیست

که پشت هیچ خط تلفنی

صدای تو نیست…

جملات عاشقانه کوتاه آبان

Short romantic phrases in Persian date Aban

دلــــم را زود سوزاندی

کاش قدری صبر می کردی!

حرمت کسی که عزیزش را از دست داده

لااقل تا هفت روز نگه می دارند

جملات عاشقانه کوتاه آبان

Short romantic phrases in Persian date Aban

در تــه مــانـده فنجــان قهــوه

کفش هــای تــوست

فقــط نـمی دانــم مـی روی

یــا مـی آیــی

جملات عاشقانه کوتاه آبان

Short romantic phrases in Persian date Aban

هَرکس از این دُنــیـــــا چیزی برداشت

من از این دُنـــیـــــــا

دَست برداشتم

جملات عاشقانه کوتاه آبان

Short romantic phrases in Persian date Aban

بانو …

مرد نبوده ای تا بدانی سرت بر روی بازوانم …

امنیت تو نیست …

آرامش من است …

جملات عاشقانه کوتاه آبان