داستان کوتاه قیمت تجربه مهندسی بود که در تعمیر دستگاه های مکانیکی استعداد و تبحر داشت او پس از۳۰ سال خدمت صادقانه باز نشسته شد دو سال بعد از طرف شرکت درباره رفع اشکال به ظاهر لاینحل یکی از دستگاه های چندین میلیون دلاری با اوتماس گرفتند آنها هر کاری که از دستشان بر می […]

داستان کوتاه

داستان کوتاه

داستان کوتاه قیمت تجربه

مهندسی بود که در تعمیر دستگاه های مکانیکی استعداد و تبحر داشت

او پس از۳۰ سال خدمت صادقانه باز نشسته شد

دو سال بعد از طرف شرکت درباره رفع اشکال به ظاهر لاینحل

یکی از دستگاه های چندین میلیون دلاری با اوتماس گرفتند

آنها هر کاری که از دستشان بر می آمد انجام داده بودند

و هیچ کسی نتوانسته بود اشکال را رفع کند

بنابراین نومیدانه به او متوسل شده بودند

که در رفع بسیاری از این مشکلات موفق بوده است

مهندس این ا مر را به رغبت می پذیرد

او یک روز تمام به وارسی دستگاه می پردازد

و در پایان کار با یک تکه گچ علامت ضربدر

روی یک قطعه مخصوص دستگاه می کشد

و با سربلندی می گوید : اشکال اینجاست

آن قطعه تعویض می شود و دستگاه بار دیگر به کار می افتد

مهندس دستمزد خود را ۵۰/۰۰۰ دلار معرفی می کند

حسابداری تقاضای ارائه گزارش و صورتحساب مواد مصرفی می کند

و او بطور مختصر این گزارش را می دهد

بابت یک قطعه گچ ۱ دلار

و بابت دانستن اینکه ضربدر را کجا بزنم ۴۹/۹۹۹ دلار

داستان کوتاه قیمت تجربه