داستان زیبا و جالب وصیت نامه آلفرد نوبل مخترع دینامیت
داستان زیبا و جالب وصیت نامه آلفرد نوبل مخترع دینامیت

داستان زیبا و جالب وصیت نامه آلفرد نوبل مخترع دینامیت آلفرد نوبل از جمله افراد محدودی بود که این شانس را داشت تا قبل از مردن آگهی وفاتش را بخواند ! حتما می دانید که آلفرد نوبل مخترع سلاح مرگبار دینامیت است زمانی که برادرش لودویگ فوت شد روزنامه‌ها اشتباهاً فکر کردند که نوبل معروف […]

داستان زیبا و جالب وصیت نامه آلفرد نوبل مخترع دینامیت

داستان زیبا و جالب وصیت نامه آلفرد نوبل مخترع دینامیت

آلفرد نوبل از جمله افراد محدودی بود که این شانس را داشت

تا قبل از مردن آگهی وفاتش را بخواند !

حتما می دانید که آلفرد نوبل مخترع سلاح مرگبار دینامیت است

زمانی که برادرش لودویگ فوت شد روزنامه‌ها اشتباهاً فکر کردند که نوبل معروف مخترع دینامیت مرده است

آلفرد وقتی صبح روزنامه ها را می‌خواند با دیدن آگهی صفحه اول میخکوب شد :

آلفرد نوبل دلال مرگ و مخترع مر‌گ آور ترین سلاح بشری مرد !

آلفرد نوبل خیلی ناراحت شد

با خود فکر کرد : آیا خوب است که من را پس از مرگ این گونه بشناسند؟

سریع وصیت نامه‌اش را آورد

جمله‌های بسیاری را خط زد و اصلاح کرد

پیشنهاد کرد ثروتش صرف جایزه‌ای برای صلح و پیشرفت‌های صلح آمیز شود …

داستان زیبا و جالب وصیت نامه آلفرد نوبل مخترع دینامیت