شرک و فیونا واقعی +عکس ها
شرک و فیونا واقعی +عکس ها
ایده ازدواج به سبک شرک و فیونا به این دلیل شکل گرفت که عروس و داماد خیر می خواستند از آن درآمدی کسب کنند و به بیماران سرطانی اهدا کنند.

شرک و فیونا واقعی +عکس ها

ایده ازدواج به سبک شرک و فیونا به این دلیل شکل گرفت که

شرک و فیونا واقعی +عکس ها

عروس و داماد خیر می خواستند از آن درآمدی کسب کنند و به بیماران سرطانی اهدا کنند

شرک و فیونا واقعی +عکس ها

به همین دلیل بعضی از مهمانان هم لباس شخصیت های انیمشن شرک و فیونا را به تن کرده بودند

حضار و مهمانان این مراسم این عروسی را بهترین مراسم عروسی که رفته اند می دانند

شرک و فیونا واقعی +عکس ها