اسکی در بیابان + عکس ها
اسکی در بیابان + عکس ها

اسکی در بیابان + عکس ها مردمان عربستان  برای اینکه هیچ وقت برف را تجربه نمی کنند همیشه در آرزوی لیز خوردن روی برف هستند یک جوان عرب برای اولین بار این ابتکار را انجام داد و حالا تمام علاقه مندان به سورتمه و اسکی در بیابان جمع می شوند و به تفریح می پردازند […]

اسکی در بیابان + عکس ها

اسکی صحرایی , عکس اسکی بیابانی , اسکی عرب ها روی خاک

مردمان عربستان  برای اینکه هیچ وقت برف را تجربه نمی کنند

همیشه در آرزوی لیز خوردن روی برف هستند

اسکی در بیابان + عکس ها

یک جوان عرب برای اولین بار این ابتکار را انجام داد و حالا تمام علاقه مندان به سورتمه

و اسکی در بیابان جمع می شوند و به تفریح می پردازند

اسکی در بیابان + عکس ها