رکورد گینس کوچکترین سگ زنده از نظر ارتفاع
رکورد گینس کوچکترین سگ زنده از نظر ارتفاع

رکوردهای گینس | رکورد گینس کوچکترین سگ زنده از نظر ارتفاع نمکستان » در این مطلب عکس های جالب از کوچکترین سگ جهان را گرداوری کرده ایم ، در ادامه با ما همراه باشید نام این سگ میلی می باشد و با 9.65 سانتی متر کوتاه ترین سگ جهان از نظر ارتفاع می باشد این […]

رکوردهای گینس | رکورد گینس کوچکترین سگ زنده از نظر ارتفاع

کوچکترین سگ جهان,سگ کوچولو در گینس,رکورد گینس کوچکترین سگ زنده از نظر ارتفاع

نمکستان » در این مطلب عکس های جالب از کوچکترین سگ جهان را گرداوری کرده ایم ، در ادامه با ما همراه باشید

کوچکترین سگ جهان,سگ کوچولو در گینس,رکورد گینس کوچکترین سگ زنده از نظر ارتفاع

نام این سگ میلی می باشد و با 9.65 سانتی متر کوتاه ترین سگ جهان از نظر ارتفاع می باشد

کوچکترین سگ جهان,سگ کوچولو در گینس,رکورد گینس کوچکترین سگ زنده از نظر ارتفاع

این اندازه گیری در تاریخ 21 فوریه 2013 انجام شده است .این سگ بامزه در تاریخ 1 دسامبر 2011 متولد شده است

کوچکترین سگ جهان,سگ کوچولو در گینس,رکورد گینس کوچکترین سگ زنده از نظر ارتفاع

رکورد گینس کوچکترین سگ زنده از نظر ارتفاع