مجموعه اس ام اس های غمگین
مجموعه اس ام اس های غمگین

مجموعه اس ام اس های غمگین | اس ام اس غمگین گاهی آدم باید چمدان بشود ببندد خودش را برود خودش را … اس ام اس های غمگین موسیقی تنها زبانی است که  با آن نمیتوان دروغ گفت اس ام اس های غمگین قهر که می کنید مراقب فاصله ها باشید بعضی ها همین حوالی […]

مجموعه اس ام اس های غمگین | اس ام اس غمگین

مجموعه اس ام اس های غمگین | اس ام اس غمگین

گاهی آدم باید چمدان بشود

ببندد خودش را

برود خودش را …

اس ام اس های غمگین

موسیقی تنها زبانی است

که  با آن نمیتوان دروغ گفت

اس ام اس های غمگین

قهر که می کنید مراقب فاصله ها باشید

بعضی ها همین حوالی منتظر جای خالی

برای نشستن می گردند !

اس ام اس های غمگین

درست وقتی میگویی فراموشش کردم

آهنگی پخش می شود

کسی مثل او می خندد

یک نفر عطری می زند

که بوی او را می دهد

و همه ی فراموشی هایت هدر می رود …

اس ام اس های غمگین

چگونه می توان به تاول های کف پا گفت:

تمام مسیر طی شده اشتباه بوده است…..

اس ام اس های غمگین

واسه دل کندن از فضای مجازی

باید یه دلخوشی تو دنیای واقعی کنارت باشه

اس ام اس های غمگین

آدمی که دلتنگ است…

هیچ حرفی حالی اش نیست…

آی آدمــــــــــــها برایش فلسفه نبافید …

اس ام اس های غمگین

اغلب انسانها

عاشق کسی می شوند

که می دانند آخرش به او نمی رسند

اس ام اس های غمگین

گراهام بـــل عــــزیز!

تلفنی که زنـــگ نمی خورد که نیـــازی به اخــــتراع نداشت!!

حوصـــله ات ســـر رفته بود،

چــــسب قلـــــب اختراع می کردی

می چسباندیم روی ایـــن ترک های قلب صاحب مـــــرده مان

و غصـــه زنـــگ نخوردن تلفـــــنی که اختراعش نکرده ای

را نمی خوردیم!

اس ام اس های غمگین

قلبم لج کرده است !

می گوید یا با او

یا من می ایستم تو تنها برو

مجموعه اس ام اس های غمگین