مجموعه اس ام اس های فلسفی و شنیدنی
مجموعه اس ام اس های فلسفی و شنیدنی

مجموعه اس ام اس های فلسفی و شنیدنی | اس ام اس فلسفی چه بسیار انسان ها دیدم تنشان لباس نبود و چه بسیار لباس ها دیدم که انسانی درونش نبود . . . اس ام اس های فلسفی و شنیدنی آنکه ثروت خود را باخت ، زیاد باخته است ولی آنکه شهامت خود را […]

مجموعه اس ام اس های فلسفی و شنیدنی | اس ام اس فلسفی

مجموعه اس ام اس های فلسفی و شنیدنی | اس ام اس فلسفی

چه بسیار انسان ها دیدم تنشان لباس نبود

و چه بسیار لباس ها دیدم که انسانی درونش نبود . . .

اس ام اس های فلسفی و شنیدنی

آنکه ثروت خود را باخت ، زیاد باخته است

ولی آنکه شهامت خود را باخت پاک باخته است . . .

اس ام اس های فلسفی و شنیدنی

قبل از اینکه خوبیتون وظیفه بشه ،

باید براش حد و مرز بزارین !

اس ام اس های فلسفی و شنیدنی

خطرناکترین دوست ما عزیزترین دوست ماست

زیرا رازهای ما با اوست . . .

اس ام اس های فلسفی و شنیدنی

خودمان را با کلمه “تا قسمت چه باشد” گول می‌زنیم ؛

” قسمت” اراده من و توست …

اس ام اس های فلسفی و شنیدنی

تنها کسی که با من درست رفتار می‌کند

خیاطم است که هر بار که مرا می‌بیند ، اندازه‌های جدیدم را می‌گیرد

بقیه به همان اندازه قبلی چسبیده‌اند و توقع دارند من خودم را با آنها جور کنم . . .

(جورج برنارد شاو)

اس ام اس های فلسفی و شنیدنی

نه ترن و نه ریل ها اصل نیستند ،

اصل حرکت است !

اس ام اس های فلسفی و شنیدنی

حماقت هایی هستند که با یادآوری آنها می خندیم

و این حماقتها درد آورترین خاطرات زندگی ما هستند …

اس ام اس های فلسفی و شنیدنی

آدما بازی کردن را دوست دارند ؛

این انتخاب توست که هم بازیشان باشی

یا اسباب بازیشان !

اس ام اس های فلسفی و شنیدنی

زاهد مرا فریب مده در جهنم آتشی نیست ؛

آنها که می سوزند

آتش را از این دنیا می برند …

مجموعه اس ام اس های فلسفی و شنیدنی