مجموعه اس ام اس های فلسفی و قشنگ
مجموعه اس ام اس های فلسفی و قشنگ

مجموعه اس ام اس های فلسفی و قشنگ | اس ام اس فلسفی یه جوری درباره آدما قضاوت کنید که اگه یه روزی خلافش بهتون ثابت شد شرمنده خودتون نشید ! اس ام اس های فلسفی و قشنگ ناشنوا باش وقتی همه از محال بودن آرزوهایت سخن می گویند … اس ام اس های فلسفی و […]

مجموعه اس ام اس های فلسفی و قشنگ | اس ام اس فلسفی

مجموعه اس ام اس های فلسفی و قشنگ | اس ام اس فلسفی

یه جوری درباره آدما قضاوت کنید

که اگه یه روزی خلافش بهتون ثابت شد

شرمنده خودتون نشید !

اس ام اس های فلسفی و قشنگ

ناشنوا باش

وقتی همه از محال بودن آرزوهایت سخن می گویند …

اس ام اس های فلسفی و قشنگ

همیشه یادمون باشه که نگفته ها رو می تونیم بگیم

اما گفته ها رو نمى تونیم پس بگیریم.

اس ام اس های فلسفی و قشنگ

تا دهان بسته نشود ، دل باز نمی شود

و تا عبدالله نشوی ، عندالله نمی شوی !

اس ام اس های فلسفی و قشنگ

آنگاه که آغاز را انتخاب میکنیم ،

پایان آن را پذیرفته ایم.

اس ام اس های فلسفی و قشنگ

تنها دو گروه نمى توانند افکار خود را عوض کنند :

دیوانگان تیمارستان و مردگان گورستان.

اس ام اس های فلسفی و قشنگ

وقتی این همه اشتباهات جدید وجود دارد که میتوان مرتکب شد

چرا باید همان قدیمی ها را تکرار کرد ؟

اس ام اس های فلسفی و قشنگ

فردای بهتری نخواهی داشت

مگر فکر کردن به دیروز را متوقف کنی.

اس ام اس های فلسفی و قشنگ

آنچه که شما درباره خودتان فکر می کنید خیلی مهمتر است

از آنچه که دیگران درباره شما فکر می کنند.

اس ام اس های فلسفی و قشنگ

طلا باش تا اگر روزگار آبت کرد ،

روز به روز طرحهای زیباتری از تو ساخته شود ؛

سنگ نباش تا اگر زمانی خردت کرد ،

تیپا خورده ی هر بی سر و پایی بشوی !

مجموعه اس ام اس های فلسفی و قشنگ