مجموعه اس ام اس های فلسفی و شنیدنی
مجموعه اس ام اس های فلسفی و شنیدنی

مجموعه اس ام اس های فلسفی و شنیدنی | اس ام اس فلسفی به جهان چشم گشودن در دست ما نیست و از آن چشم بستن هم در دست ما نیست ولی به جهان با چشم باز نگریستن چرا … اس ام اس های فلسفی و شنیدنی بعضی وقتها رسیدن به بعضی از آرزوها به قشنگی […]

مجموعه اس ام اس های فلسفی و شنیدنی | اس ام اس فلسفی

مجموعه اس ام اس های فلسفی و شنیدنی | اس ام اس فلسفی

به جهان چشم گشودن در دست ما نیست

و از آن چشم بستن هم در دست ما نیست

ولی به جهان با چشم باز نگریستن چرا …

اس ام اس های فلسفی و شنیدنی

بعضی وقتها رسیدن به بعضی از آرزوها

به قشنگی نرسیدنشون نیست …

اس ام اس های فلسفی و شنیدنی

غیر ممکن ها اغلب چیزهایی هستند

که برایشان تلاشی نشده !

اس ام اس های فلسفی و شنیدنی

بخندیم

اما سرمایه ی خنده هایمان

اشک های دیگران نباشد !

اس ام اس های فلسفی و شنیدنی

اگر بخواهید همه چیز باشید ،

نمی توانید چیزی شوید !

اس ام اس های فلسفی و شنیدنی

وقتی دنبال آرزوهایت میری ، مدام به کوله پشتیت نگاه بنداز

که مبادا سوراخ باشه

و چیزایی که امروز داری بشه آرزوی فردات !!!

اس ام اس های فلسفی و شنیدنی

هیچگاه به خاطر “هیچکس”

دست از “ارزشهایت” نکش …

چون زمانی که آن فرد از تو دست بکشد ،

تو می مانی و یک “من” بی ارزش !

اس ام اس های فلسفی و شنیدنی

کاری کن

که حرف مفت دیگران

برایشان گران تمام شود !

اس ام اس های فلسفی و شنیدنی

آدم ها قدر چیزهاى گرون رو بیشتر مى دونن …

پس قیمتى باش !!!

اس ام اس های فلسفی و شنیدنی

در زندگی مثل یک تمبر باش ،

به یک هدف بچسب و اون رو به مقصد برسون.

مجموعه اس ام اس های فلسفی و شنیدنی