مجموعه اس ام اس های فلسفی
مجموعه اس ام اس های فلسفی

مجموعه اس ام اس های فلسفی | اس ام اس فلسفی امید در زندگی بشر آنقدر اهمیت دارد که بال برای پرنده اس ام اس های فلسفی همیشه شکرگزار نعمت هایتان باشید خیلی ها در حسرت داشتن زندگی شما هستند … اس ام اس های فلسفی زندگی یعنی جستجوی دائم. اس ام اس های فلسفی آنکس […]

مجموعه اس ام اس های فلسفی | اس ام اس فلسفی

مجموعه اس ام اس های فلسفی | اس ام اس فلسفی

امید در زندگی بشر آنقدر اهمیت دارد

که بال برای پرنده

اس ام اس های فلسفی

همیشه شکرگزار نعمت هایتان باشید

خیلی ها در حسرت داشتن زندگی شما هستند …

اس ام اس های فلسفی

زندگی یعنی

جستجوی دائم.

اس ام اس های فلسفی

آنکس که کردارش او را به جایى نرساند

بزرگى خاندانش او را به پیش نخواهد برد …

اس ام اس های فلسفی

برای انسان تیره بخت

مرگ تخفیف در مجازات زندان زندگی است.

اس ام اس های فلسفی

اگر افسردگی دارید ، در حال زندگی در گذشته هستید

اگر اضظراب دارید ، درحال زندگی در آینده هستید

اگر آرامش دارید در حال زندگی در زمان حال هستید !

اس ام اس های فلسفی

در میان همه آلام و مصیبت ها

تنها یاد خداوند

انسان را تسلی می دهد.

اس ام اس های فلسفی

تفاوت بین استعداد و هوش :

راه رفتن روی طناب بر فراز آبشار نیاگارا “استعداد” است

امتحان نکردن چنین چیزهایی “هوش” است !

اس ام اس های فلسفی

غیر ممکن ها را انجام دادن

نوعی لذت است.

اس ام اس های فلسفی

گاهی باید دروغ را راست پنداشت و گاهی راست را دروغ !

بی فریب خوردن ، زندگی سخت است …

مجموعه اس ام اس های فلسفی