مجموعه اس ام اس های فلسفی قشنگ
مجموعه اس ام اس های فلسفی قشنگ

مجموعه اس ام اس های فلسفی قشنگ | اس ام اس فلسفی آرزومند آن مباش که چیزی غیر از آنچه هستی باشی ، بکوش که کمال آنچه هستی باشی. اس ام اس های فلسفی قشنگ عمری را تلف کردم تا بفهمم فهمیدن همه چیز لازم نیست. اس ام اس های فلسفی قشنگ چنان قوی باشید که […]

مجموعه اس ام اس های فلسفی قشنگ | اس ام اس فلسفی

مجموعه اس ام اس های فلسفی قشنگ | اس ام اس فلسفی

آرزومند آن مباش که چیزی غیر از آنچه هستی باشی ،

بکوش که کمال آنچه هستی باشی.

اس ام اس های فلسفی قشنگ

عمری را تلف کردم

تا بفهمم فهمیدن همه چیز

لازم نیست.

اس ام اس های فلسفی قشنگ

چنان قوی باشید که از آدم های نالایق بگذرید

و آنقدر صبور که برای آدم های لایق به انتظار بنشینید !

اس ام اس های فلسفی قشنگ

آنچه سبب امنیت روح می شود

ایمان است.

اس ام اس های فلسفی قشنگ

انتقاد هم مانند باران باید آنقدر نرم باشد

تا بدون خراب کردن ریشه های آن فرد

موجب رشد او شود …

اس ام اس های فلسفی قشنگ

رُلهایی که در صحنه زندگی به عهده ما واگذار شده است

به انتخاب و اختیار ما نبوده و تنها وظیفه ما این است

که آنها را به خوبی بازی کنیم.

اس ام اس های فلسفی قشنگ

آدم متعصب مثل میوه ی نارس و کالی میماند

که محکم به شاخه ی درختش چسبیده !

اس ام اس های فلسفی قشنگ

هیچ فکر کردی وقتی مردم پشت سرت حرف میزنن چه مفهومی داره ؟

خیلی ساده  !

یعنی اینکه تو دو قدم از اونها جلوتری …‬

اس ام اس های فلسفی قشنگ

سکوت از نداشتن نیست ، از بزرگواریست !

برای همین هیچوقت صدای خدا را نمی شنوی !!!

اس ام اس های فلسفی قشنگ

سخن را

زیوری جز راستی نیست.

مجموعه اس ام اس های فلسفی قشنگ