مجموعه اس ام اس های فلسفی شنیدنی
مجموعه اس ام اس های فلسفی شنیدنی

مجموعه اس ام اس های فلسفی شنیدنی | اس ام اس فلسفی شاید محال باشد بی پر پریدن اما اوج شکوه دریا پرواز یک نهنگ است ! اس ام اس های فلسفی شنیدنی حافظه ی خوب حافظه ای است که بداند چگونه امور بی اهمیت را فراموش کند ! اس ام اس های فلسفی شنیدنی هیچوقت […]

مجموعه اس ام اس های فلسفی شنیدنی | اس ام اس فلسفی

مجموعه اس ام اس های فلسفی شنیدنی | اس ام اس فلسفی

شاید محال باشد بی پر پریدن اما

اوج شکوه دریا پرواز یک نهنگ است !

اس ام اس های فلسفی شنیدنی

حافظه ی خوب حافظه ای است

که بداند چگونه امور بی اهمیت را فراموش کند !

اس ام اس های فلسفی شنیدنی

هیچوقت انسانی را تحقیر مکن !

شاید او محبوب خدا باشد …

اس ام اس های فلسفی شنیدنی

برای جلوگیری از  پس رفت

پس باید رفت

هر چاله ای ،

چاره ای به من آموخت !!!

اس ام اس های فلسفی شنیدنی

توهین کردن

نمایش اقتدار افراد ضعیف است !

اس ام اس های فلسفی شنیدنی

به خاطر داشته باش که وقتی چیزی را از دست دادی ،

درس گرفتن از آن را از دست نده !

اس ام اس های فلسفی شنیدنی

دو چیز را سعی کن هیچوقت نشکنی :

دل زن

غرور مرد

اس ام اس های فلسفی شنیدنی

غصه های زندگیت را با قاف بنویس

تا هرگز باورشان نکنی !

اس ام اس های فلسفی شنیدنی

به خاطر هراس از دست دادن

چه چیزهایی را که از دست نداده ایم ؟!

پائولو کوئیلو

اس ام اس های فلسفی شنیدنی

گوش های سنگین بهانه اند

حرف های ما شنیدنی نیست گاهی…

مجموعه اس ام اس های فلسفی شنیدنی