مجموعه اس ام اس های فلسفی فروردین
مجموعه اس ام اس های فلسفی فروردین

مجموعه اس ام اس های فلسفی فروردین | اس ام اس فلسفی خوشبختی یعنی قلبی را نشکنی دلی را نرنجانی آبرویی را نریزی و دیگران از تو آسیبی نبینند … حالا برو ببین چقدر خوشبختی ! اس ام اس های فلسفی فروردین مادامی که تلخی زندگی دیگران را شیرین می کنی بدان که زندگی می کنی […]

مجموعه اس ام اس های فلسفی فروردین | اس ام اس فلسفی

مجموعه اس ام اس های فلسفی فروردین | اس ام اس فلسفی

خوشبختی یعنی قلبی را نشکنی

دلی را نرنجانی

آبرویی را نریزی و دیگران از تو آسیبی نبینند …

حالا برو ببین چقدر خوشبختی !

اس ام اس های فلسفی فروردین

مادامی که تلخی زندگی دیگران را شیرین می کنی

بدان که زندگی می کنی !

اس ام اس های فلسفی فروردین

اگر به این می اندیشی که دیگران چگونه به تو می اندیشند ،

یا از دیگران میترسی یا که خود را باور نداری !

اس ام اس های فلسفی فروردین

هیچوقت ظاهر زندگی دیگران را

با باطن زندگی خودتان مقایسه نکنید !

اس ام اس های فلسفی فروردین

گاهی برای پرش های بزرگ لازم است

چند قدمی به عقب برگردیم !

اس ام اس های فلسفی فروردین

برای اداره کردن خویش از سرت استفاده کن

و برای اداره کردن دیگران از قلبت !

اس ام اس های فلسفی فروردین

به خاطر داشته باش که وقتی چیزی را از دست دادی

درس گرفتن از آن را از دست نده !

اس ام اس های فلسفی فروردین

هیچ آرایشی

شخصیت زشت را نمی پوشاند !

اس ام اس های فلسفی فروردین

معیار واقعی ثروت ما این است

که اگر پولمان را گم کنیم چقدر می ارزیم !

اس ام اس های فلسفی فروردین

گوش های سنگین بهانه اند

حرف های ما شنیدنی نیست گاهی…

مجموعه اس ام اس های فلسفی فروردین