مجموعه اس ام اس های احساسی دلتنگی
مجموعه اس ام اس های احساسی دلتنگی

مجموعه اس ام اس های احساسی دلتنگی | اس ام اس دلتنگی دلتنگى‌ محله ای ست پر ازدحامِ یادت که در شلوغی اش نه تنها تو را پیدا نمی کنم ، که خود را هم گم میکنم … اس ام اس های احساسی دلتنگی ای کاش درختی باشم تا همه تنهایان از من پنجره ای کنند و […]

مجموعه اس ام اس های احساسی دلتنگی | اس ام اس دلتنگی

مجموعه اس ام اس های احساسی دلتنگی | اس ام اس دلتنگی

دلتنگى‌ محله ای ست پر ازدحامِ یادت

که در شلوغی اش نه تنها تو را پیدا نمی کنم ،

که خود را هم گم میکنم …

اس ام اس های احساسی دلتنگی

ای کاش درختی باشم

تا همه تنهایان

از من پنجره ای کنند

و تماشا کنند در من

 کاهش دلتنگی شان را

اس ام اس های احساسی دلتنگی

از من مپرس که چه اندازه دلتنگم !

دلی که تو در آن جای بگیری

  هیچ گاه تنگ نخواهد شد!

اس ام اس های احساسی دلتنگی

شرمسار دستان توام

وقتی به جای دستان من

قلم در دست می‌گیری

تا بگویی دلتنگى‌!

اس ام اس های احساسی دلتنگی

به من نگاه کن

درست به چشم هایم

می دانم که تازه از زیر چتر برگشته ای

می دانم که وقت نمی کنی دلت برایم تنگ شود

ولی من از دلتنگی تمام وقت ها برگشته ام …

اس ام اس های احساسی دلتنگی

عشق

چیز مبهمی نیست .

همین بارانی ست ؛

که از چشم تو می بارد ؛

وقت دلتنگی دستهای من .

اس ام اس های احساسی دلتنگی

هستند کسانی که از شدت دلتنگی به کما رفته اند !

حرف نمیزنند ؛  راه می روند …  نفس میکشند ،

ولی چیزی حس نمیکنند !

فقط فکر میکنند و  فکر میکنند … !!!

اس ام اس های احساسی دلتنگی

گاهی چقدر دلم برایت

تنگ می‌شود…

می‌دانی!؟

می‌گویم گاهی اما،

این گاهی‌ها عجیب بوی

همیشه می‌دهند!

اس ام اس های احساسی دلتنگی

تو کیستی

 که هر غروب

دل وامانده ام

دلتنگت می شود .

اس ام اس های احساسی دلتنگی

برای تو هیچ پیامی ندارم

دلتنگیم نه در کلامی میگنجد،

نه در پیامی!

اینجا زنی در انتظارت نیست ؛

هیاهوی نبودنت از من مرد ساخت..

مجموعه اس ام اس های احساسی دلتنگی