مجموعه ای از حدیث های قشنگ
مجموعه ای از حدیث های قشنگ

مجموعه ای از حدیث های قشنگ | اس ام اس حدیث فضیلتی چون جهاد نیست ، و جهادی چون مبارزه با هوای نفس نیست. امام محمد باقر ( ع ) حدیث های قشنگ هر که می خواهد که قویترین مردم باشد بر خدا توکل نماید. امام موسی کاظم ( ع ) حدیث های قشنگ سخت ترین […]

مجموعه ای از حدیث های قشنگ | اس ام اس حدیث

مجموعه ای از حدیث های قشنگ | اس ام اس حدیث

فضیلتی چون جهاد نیست ،

و جهادی چون مبارزه با هوای نفس نیست.

امام محمد باقر ( ع )

حدیث های قشنگ

هر که می خواهد که قویترین مردم باشد

بر خدا توکل نماید.

امام موسی کاظم ( ع )

حدیث های قشنگ

سخت ترین گناهان آن است

که صاحبش آن را کوچک بشمرد.

امام علی ( ع )

حدیث های قشنگ

بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند،‌ انتظار فرج و گشایش است.

امام موسی کاظم ( ع )

حدیث های قشنگ

بالاترین عبادت،

عفت شکم و شهوت است

امام محمد باقر ( ع )

حدیث های قشنگ

کسانی که رضایت مخلوق را به بهای غضب خالق بخرند

رستگار نخواهند شد…

امام حسین ( ع )

حدیث های قشنگ

قلب خود را از کینه دیگران پاک کن،‌

تا قلب آنها از کینه تو پاک شود.

امام علی ( ع )

حدیث های قشنگ

هیچ کس روز قیامت در امان نیست

مگر آن که در دنیا خدا ترس باشد.

امام حسین ( ع )

حدیث های قشنگ

دعایی که بیشتر امید اجابت آن می رود و زودتر به اجابت می رسد،‌

دعا برای برادر دینی است

در پشت سر او.

امام موسی کاظم ( ع )

حدیث های قشنگ

خدا را بخوانید

و به اجابت دعای خود یقین داشته باشید

و بدانید که خداوند

دعا را از قلب غافل بیخبر نمی پذیرد.

رسول خدا

مجموعه ای از حدیث های قشنگ