مجموعه اس ام اس های خدا
مجموعه اس ام اس های خدا

مجموعه اس ام اس های خدا | اس ام اس خدا خدایا گفتی کریمم پس تا زمانی کرم تو باقیست نا امیدی حرامست اس ام اس های خدا بچه که بودم فکر می کردم خدا آن بالا بالا هاست بعد گفتند که خدا همه جا هست اما حالا که به چشم های تو خوب نگاه […]

مجموعه اس ام اس های خدا | اس ام اس خدا

مجموعه اس ام اس های خدا | اس ام اس خدا

خدایا گفتی کریمم

پس تا زمانی کرم تو باقیست

نا امیدی حرامست

اس ام اس های خدا

بچه که بودم

فکر می کردم

خدا

آن بالا بالا هاست

بعد گفتند که خدا همه جا هست

اما حالا که

به چشم های تو خوب نگاه می کنم

می دانم ماجرا چیست!

اس ام اس های خدا

عاشقان در شوق پروازند از این خاکدان

چونکه باشد پای یک عشق خدایی در میان

اس ام اس های خدا

گاهی واقعا خیال می کنم

روی دست خدا مانده ام

خسته اش کرده ام.

راهی نیست

باید چمدانم را ببندم

راه بیفتم… بروم.

و می روم

اما به درگاه نرسیده از خود می پرسم

کجا…؟!

کجا را دارم، کجا بروم؟

اس ام اس های خدا

گاهی باید سکوت کرد

قطعا خدا پاسخگو خواهد بود ……

اس ام اس های خدا

پروردگارا..

من به هر خیری که برایم بفرستی نیازمندم..

اس ام اس های خدا

گاهی آنقدر غرق گناه دیگرانیم

که فراموش میکنیم قاضی خداست

اس ام اس های خدا

خدایا …

دلم مرهمی می خواهد از جنس خودت !

نزدیک

بی خطر

بخشنده …

بی منت … !

اس ام اس های خدا

بعضی وقت ها هر کاری می کنیم

تا از چشم یه نفر نیافتیم.

ولی افسوس هیچ وقت به کارهای که

میتونه ما رو از چشم خدا بندازه

فکر نمی کنیم …

اس ام اس های خدا

خــــدایــــا ! ! !

خـــواهــــش کـــه هیــــچ . . .

التمــــــاســـــت میـــکنـــــم

دو راهــی هـــای زنــدگیـــم را بـــردار ! ! !

مـــن همیــــن یـــک راه را هــــم گــاهـــــی اشتــبــــاه میـــــروم . . .

مجموعه اس ام اس های خدا