مجموعه اس ام اس های جدایی و تنهایی
مجموعه اس ام اس های جدایی و تنهایی

مجموعه اس ام اس های جدایی و تنهایی | اس ام اس جدایی حالا که فرقی نمی کند کنارت ایستاده باشم یا نه ، بگذار همه چیز را از وسط قیچی کنم! تا تو در نیمی باشی و من در نیمی دیگر … راستی ! با دستی که روی شانه ات جا گذاشته ام چه می […]

مجموعه اس ام اس های جدایی و تنهایی | اس ام اس جدایی

مجموعه اس ام اس های جدایی و تنهایی | اس ام اس جدایی

حالا که فرقی نمی کند کنارت ایستاده باشم یا نه ،

بگذار همه چیز را از وسط قیچی کنم!

تا تو در نیمی باشی و من در نیمی دیگر …

راستی !

با دستی که روی شانه ات جا گذاشته ام

چه می کنی؟!

اس ام اس های جدایی و تنهایی

از همه جا بوی مهر می آید،

از سمت تو بوی بی مهری …

اس ام اس های جدایی و تنهایی

مُــردم

و ســال ھــای ســال

از ایــن مــاجــرا گــذشــت،

تــا ایــن کــه

روزی

کسی

در بقــایــای شھــر مــا

سنگــواره دلی را یــافــت

کــه شکــل تــو بــود . . .

اس ام اس های جدایی و تنهایی

در این پاییز،

باران،

سرما،

و مرور خاطرات،

هزاران بار بیشتر می خواهمت …

اس ام اس های جدایی و تنهایی

شبـــــــیه مه شده بـــــــــودی

نه میــــــــشد در آغوشت گرفــــــت

و نه آنســـــــــــوی تو را دیـــــــد

تنـــــــــــــها میشد در تـــــو گم شد

که شـــــــدم …

اس ام اس های جدایی و تنهایی

موی تو نیست ریخته بر روی شانه هات

هاشور شاعرانه ی شب بر سپیده هاست

اس ام اس های جدایی و تنهایی

بعضـــی از سردرد هــــا نـــــــه با چایی خوب میشـــــــــه …

نــــــــه با ژلفن و نه حتی بــا خوابــــــــ ..!

بعضی از سردرد ها

فقط با دیدن اونــــــ دو تا چشــــــــای تو خوب میشـــــه …!

اس ام اس های جدایی و تنهایی

تکه ای از من نیستی .!

تمام منی

نباشی تمام میشوم …

اس ام اس های جدایی و تنهایی

آنقدر نگاهم را به راه آمدنت دوخته ام

که شبها

فقط خواب خیابان میبینم …

اس ام اس های جدایی و تنهایی

پیشرفت من تویی!

که میگذاری هر لحظه بیشتر

عاشقت شوم!

مجموعه اس ام اس های جدایی و تنهایی