مجموعه اس ام اس های غمگین بهمن
مجموعه اس ام اس های غمگین بهمن

مجموعه اس ام اس های غمگین بهمن | اس ام اس غمگین تنهایی نامِ دیگر پاییز است، هرچه عمیق تر برگریزانِ خاطره هات بیشتر . . . اس ام اس های غمگین بهمن از تمام بودنی ها تو همین از آن من باش که به غیر با تو بودن دلم آرزو ندارد . . . اس […]

مجموعه اس ام اس های غمگین بهمن | اس ام اس غمگین

مجموعه اس ام اس های غمگین بهمن | اس ام اس غمگین

تنهایی

نامِ دیگر پاییز است،

هرچه عمیق تر

برگریزانِ خاطره هات بیشتر . . .

اس ام اس های غمگین بهمن

از تمام بودنی ها

تو همین از آن من باش

که به غیر با تو بودن دلم آرزو ندارد . . .

اس ام اس های غمگین بهمن

کاش آدم ها

شبیه درخت های خرمالو بودند !

که در پائیز برگ هایشان را

از دست میدهند

ولی عشقشان به ثمر می نشیند

و زیبایی می آفرینند . . .

اس ام اس های غمگین بهمن

اگر در تقدیرت باشد

دنیا هم برای رسیدن به او کوچک است . . .

ولی اگر در سرنوشتت نباشد

حتی در کوچه بن بست هم به همدیگر نمی رسید !

اس ام اس های غمگین بهمن

آسمان را دوست دارم

زیرا تنها سقفی ست

که زیر آن

با تو زیسته ام . . .

اس ام اس های غمگین بهمن

خدا تقصیری ندارد

این روزها

همه باران های دنیا

در دل ما آدم ها می بارد . . .

اس ام اس های غمگین بهمن

لحظاتی هست که زندگی آدم هایی را از هم جدا میکند

فقط برای اینکه هر دو بفهمند چقدر برای هم مهم اند

اس ام اس های غمگین بهمن

حسـرت واقعـی را آن روزی میخــوری

کـه مـی بینـى ،

بـه انـدازه سـن و سـالت ، زندگـى نکـرده ای . . .

اس ام اس های غمگین بهمن

گاهی بی هیچ بهانه ای کسی را دوست داری،

اما گاهی با هزار دلیل هم نمی توانی

یکی را دوست داشته باشی !

اس ام اس های غمگین بهمن

عاشق که باشی

رفتن نمیدانی

میمانی …

سر حرفت میمانی

که گفته بودی

تا ته دنیا کنارش میمانی …

مجموعه اس ام اس های غمگین بهمن