مجموعه اس ام اس های احساسی خدا
مجموعه اس ام اس های احساسی خدا

مجموعه اس ام اس های احساسی خدا | اس ام اس خدا به یاد داشته باش هر وقت دلتنگ شدی به آسمان نگاه کن.. کسی هست که عاشقانه تو را می نگرد.. اس ام اس های احساسی خدا در مقابل تقدیر خداوند مثل کودکی یکساله باش که وقتى اورا به هوا می اندازی میخندد چون ایمان […]

مجموعه اس ام اس های احساسی خدا | اس ام اس خدا

مجموعه اس ام اس های احساسی خدا | اس ام اس خدا

به یاد داشته باش هر وقت دلتنگ شدی به آسمان نگاه کن..

کسی هست که عاشقانه تو را می نگرد..

اس ام اس های احساسی خدا

در مقابل تقدیر خداوند مثل کودکی یکساله باش

که وقتى اورا به هوا می اندازی میخندد

چون ایمان دارد که او را خواهی گرفت

اس ام اس های احساسی خدا

پــــروردگار مـــــن

حـــس وجـــودت در کــــنارم

قلــــبم را به حدی رســــاند

که “بی قــــــــراری” در آن معنایی نــــــدارد ….

اس ام اس های احساسی خدا

گاهی در شتاب زندگی

گوشه ای باز ایست و بگو:

خدایا ! می دانم که هستی.

اس ام اس های احساسی خدا

شک نکن!!!!

درست در لحظه ی آخر

در اوج توکل و در نقطه ی تاریکی

نوری نمایان میشود

معجزه ای رخ میدهد

و…..

خدا از راه میرسد

اس ام اس های احساسی خدا

در این متروکه دنیا که یاری نیست ،

نشانی از کسی یاد یاری نیست ،

به عشق جز خداوند اعتباری نیست …!

اس ام اس های احساسی خدا

اگر می خواهی در روز جزا

خدوند قضاوت خوبی درباره ات داشته باشد

در مورد دیگران قضاوت نکن.

اس ام اس های احساسی خدا

از پاسخ من معلمان آشفتند ،

از حنجره شان هر چه در آمد گفتند ،

اما به خدا هنوز هم معتقدم ،

از جاذبه ی تو سیب ها می افتند.

اس ام اس های احساسی خدا

با تمام وجود گناه کردیم

اما نه نعمتهایش را از ما گرفت ،

نه گناهانمان را فاش کرد

بیندیش اگر اطاعتش کنیم چه میکند!

اس ام اس های احساسی خدا

پیش از اینها فکر میکردم خدا ، خانه اى دارد میان ابرها

حکم میراند به تلخى روبه ما ، سخت میگیرد به ما بعد از دعا

دیر فهمیدم خدا در قلب ما ، خانه اى دارد به شکل ابرها

همچنین بخوانید:  اس ام اس درباره خدا جدید

اشک میریزد زدلتنگى ما ، مى نوازد دیده گریان ما

مجموعه اس ام اس های احساسی خدا