مجموعه اس ام اس های قشنگ خدا
مجموعه اس ام اس های قشنگ خدا

مجموعه اس ام اس های قشنگ خدا | اس ام اس خدا از خداوند چیزی را برایت میخواهم که جز خدا در باور هیچ کس نگنجد آمین اس ام اس های قشنگ خدا خداوند به موسای نبی فرمود: با زبانی دعا کن که با آن گناه نکردی تا دعایت مستجاب گردد! موسی عرض کرد: چه گونه؟! […]

مجموعه اس ام اس های قشنگ خدا | اس ام اس خدا

مجموعه اس ام اس های قشنگ خدا | اس ام اس خدا

از خداوند چیزی را برایت میخواهم

که جز خدا در باور هیچ کس نگنجد

آمین

اس ام اس های قشنگ خدا

خداوند به موسای نبی فرمود:

با زبانی دعا کن که با آن گناه نکردی

تا دعایت مستجاب گردد!

موسی عرض کرد: چه گونه؟!

خداوند فرمود: به دیگران بگو برایت دعا کنند

چون تو با زبان آنها گناه نکردی!

اس ام اس های قشنگ خدا

خداوندا !

پناهش باش، یارش باش

جهان تاریکی محض است

“میترسم”

کنارش باش!

اس ام اس های قشنگ خدا

زندگی باور می خواهد

آن هم از جنس امید

که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد

یک امید از ته دل به تو گوید که خدا هست هنوز …

اس ام اس های قشنگ خدا

همیشه از “چوبِ خدا” ترسوندنمون،

اما حتی یه بار هم به “بوووسِ خدا” امیدوارمون نکردن!

اس ام اس های قشنگ خدا

خداوندا نان از تو میخوریم

و فرمان از شیطان میبریم

ما را ببخش…

اس ام اس های قشنگ خدا

خدایا

ما را ببخش به خاطر درهایى که زدیم

و هیچ کدام خانه تو نبود

اس ام اس های قشنگ خدا

ای بنده من آنگاه که به نماز می ایستی

من آنچنان به سخنانت گوش می دهم

که گویی همین یک بنده را دارم

و تو آنچنان از من غافلی که

گویی چندین خدا داری

اس ام اس های قشنگ خدا

وقتی سکوت خدا را

در برابر راز و نیاز دیدی

نگو خدا با من قهر است !

او به همه کائنات فرمان سکوت داده

تا حرف تو را بشنود

پس حرف دلت را بگو

اس ام اس های قشنگ خدا

اندیشه خداوند بالاتر از فکر کوتاه ماست

به اندیشه قشنگ خدا می سپارمت…

مجموعه اس ام اس های قشنگ خدا