مجموعه اس ام اس های سنگین و غمگین
مجموعه اس ام اس های سنگین و غمگین

مجموعه اس ام اس های سنگین و غمگین | اس ام اس سنگین زندگی وحشتی است در تئاتری که آتش گرفته، همه به دنبال در خروجی می‌گردند؛ هیچ کس هم پیدایش نمی کند، همه یکدیگر را هل می‌دهند، بدبخت آنهایی که به زمین می‌افتند بلافاصله لگدمال می‌شوند! اس ام اس های سنگین و غمگین زیر باران بیا […]

مجموعه اس ام اس های سنگین و غمگین | اس ام اس سنگین

مجموعه اس ام اس های سنگین و غمگین | اس ام اس سنگین

زندگی وحشتی است

در تئاتری که آتش گرفته،

همه به دنبال در خروجی می‌گردند؛ هیچ کس هم پیدایش نمی کند،

همه یکدیگر را هل می‌دهند،

بدبخت آنهایی که به زمین می‌افتند

بلافاصله لگدمال می‌شوند!

اس ام اس های سنگین و غمگین

زیر باران بیا قدم بزنیم

عمر شب را شبی رقم بزنیم

خسته‌ایم از سکوت حنجره‌ها

زیر باران بیا که دم بزنیم

اس ام اس های سنگین و غمگین

امروز تو را فروختم

به بهای زنی که چشم‌هاش

شبیه چشم‌های تو بود!

اس ام اس های سنگین و غمگین

گفتی:

مگر به خواب ببینی رخ مرا

دیوانه از خیال تو

خوابم نمی‌برد!

اس ام اس های سنگین و غمگین

دیروز چک برگشتی است ،

فردا چک وعده دار

ولی امروز نقد نقد است !

اس ام اس های سنگین و غمگین

هرچه صورتم را شستم

باز رد تنهایی در آیینه بود !

اس ام اس های سنگین و غمگین

گرگ عاشق شده بود

عاشق طعمه اش …

نزدیکش شد

بوییدش

بوسیدش و

با دندان گلویش را درید …

افسوس …

ذات احساس نمی شناسد…!

اس ام اس های سنگین و غمگین

بند دل من

به لبخندهای تو بند است

برای دوست داشتنت اما

لبخندهایت را نه

دلت را لازم دارم !

اس ام اس های سنگین و غمگین

چون گوش شنوایی نیافتم،

حرف هایم را می نویسم.

اس ام اس های سنگین و غمگین

گفتند غرق شده‌ای در آب‌های دوور

و دریا؛ جسدت را پس نداده است.

چه شوخیِ احمقانه‌ای!

تو

شاه‌ماهیِ قصه‌های منی

غرق می‌شوی مگر؟!

مجموعه اس ام اس های سنگین و غمگین