مجموعه اس ام اس های غمگین
مجموعه اس ام اس های غمگین

مجموعه اس ام اس های غمگین | اس ام اس غمگین و از میان تمامِ آرزو ها دردناک ترینش نخواستن تو در نداشتنِ توست اس ام اس های غمگین دوستت دارم و همین غمگین‌ترم می‌کند وقتی که نمی‌توانم چهار فصل جهان را بر شانه‌های تو آواز بخوانم وقتی که بادی برگ‌هایت را از من می‌گیرد… درخت […]

مجموعه اس ام اس های غمگین | اس ام اس غمگین

مجموعه اس ام اس های غمگین | اس ام اس غمگین

و از میان تمامِ آرزو ها

دردناک ترینش نخواستن تو

در نداشتنِ توست

اس ام اس های غمگین

دوستت دارم

و همین غمگین‌ترم می‌کند

وقتی که نمی‌توانم چهار فصل جهان را

بر شانه‌های تو آواز بخوانم

وقتی که بادی

برگ‌هایت را از من می‌گیرد

درخت بالابلند من!

باور کن این همه خواستن غمگین است

برای پرنده‌ای که از کوچی به کوچ دیگر پرواز می‌کند

اس ام اس های غمگین

 آنقدر خـــسته ام

که حاضرم ســـرم را روی تکه سنگی بگذارم وبخوابم اما . . .

به دیوار وجودت که بارهــــا بر سرم آوار شد تکیه ندهم . . .

اس ام اس های غمگین

نه در آغـوشــت گرفته ام

نه لــبــانــت را بوسیده ام

نه حتی موهــایــت را نوازش کرده ام  اما . . .

بــبــــیــــن چگونه  برایــــت عـــاشــــقــــــانــــه می نویــسم . .

اس ام اس های غمگین

مانده‌ام

چگونه تو را فراموش کنم

اگر تو را فراموش کنم

باید سال‌هایی را نیز که با تو بوده‌ام

فراموش کنم

دریا را فراموش کنم

و کافه‌های غروب را

باران را

اسب‌ها و جاده‌ها را

باید دنیا را

زندگی را

و خودم را نیز فراموش کنم

تو با همه‌ چیز درآمیخته‌ای!!

اس ام اس های غمگین

شنیده ام

موی بلند

زنان عاشق را زیباتر می کند

برای همین است

موهایم را کوتاه کرده ام

این وصله ها

به آغوش تنهایی من نمی چسبد

اس ام اس های غمگین

خدایــــــــــــا….!

طاقـت ِ مـن را با طــاق ِ آسمانت  اشتباه گرفته ای ….

این پیمانـــه ، ســال هـاست کـه پــــُـر شــده

اس ام اس های غمگین

تا روزی کــه بــود،

دســت هــایــش بــوی گــل ســرخ مــی داد!

از روزی کــه رفــت

گــل هــای ســرخ

بــوی دســت هــای او را مــی دهنــد

اس ام اس های غمگین

مرا دردیست اندر دل

اگر گویم زبان سوزد!

اگر پنهان کنم در دل

  که مغز استخوان سوزد…..

همچنین بخوانید:  مجموعه اس ام اس های غمگین و احساسی

اس ام اس های غمگین

این روزهــــــــــا از ” سنگــ شدنم” حرف می زننـــد… !!

  سنگـــــــی که برای تو

از هـــر خـــ ـاکی

   خـــ ـاکی تر بود !

مجموعه اس ام اس های غمگین