مجموعه اس ام اس های سنگین و شنیدنی
مجموعه اس ام اس های سنگین و شنیدنی

مجموعه اس ام اس های سنگین و شنیدنی | اس ام اس سنگین مــن، بهــار مــی‌شــوم! تــو، تنــم را پــر از شکــوفــه کــن . . . اس ام اس های سنگین و شنیدنی یکدیگر را گم کرده ایم   تا یکی دیگر را پیدا کنیم    به همین سادگی … اس ام اس های سنگین و […]

مجموعه اس ام اس های سنگین و شنیدنی | اس ام اس سنگین

مجموعه اس ام اس های سنگین و شنیدنی | اس ام اس سنگین

مــن،

بهــار مــی‌شــوم!

تــو،

تنــم را پــر از شکــوفــه کــن . . .

اس ام اس های سنگین و شنیدنی

یکدیگر را گم کرده ایم

  تا یکی دیگر را پیدا کنیم

   به همین سادگی …

اس ام اس های سنگین و شنیدنی

تو خوابیده ای آرام

و من پشت پلک تو

آنقدر می بارم تا پنجره را باز کنی ..

دستهات را زیر باران بگیری و بخندی …

اس ام اس های سنگین و شنیدنی

بدنت را برای خود نگه دار

ذهنت را به من بسپار

که بدن های زیبا بسیارند و ذهن های

زیبا ، انگشت شمار ……

اس ام اس های سنگین و شنیدنی

شبی که

زنی جدید سر بر بازوی تو

و خیالی کهنه

سر بر سینه ی من …

شبی که بهشت بازوانت را ندارم

کاکتوس ها را بغل می کنم

و برایشان از تفاوتِ آغوش با آغوش می گویم!

اس ام اس های سنگین و شنیدنی

چه خوشبختست

خفاشی

که بر سقف زندگی میکند…

به گمانم دنیا

وارونه اش

قشنگتر باشد!!!…

اس ام اس های سنگین و شنیدنی

ریسمان پاره را می توان دوباره گره زد

دوباره دوام می آورد

اما هرچه باشد ریسمان پاره ای است

شاید ما دوباره همدیگر را دیدار کنیم

اما در آنجا که ترکم کردی

هرگز دوباره مرا نخواهی یافت!

اس ام اس های سنگین و شنیدنی

  از این تصمیم گرفتن های یک طرفه

از این “رفتن های به خاطر خودت”

  از این آدم هایی که “به نام من” و “به کام خود”

عمل میکنند….

اس ام اس های سنگین و شنیدنی

آخر قصه‌ها را دوست دارم

آخر قصه‌ها به من آموختند

آن کسی که همیشه فکر می‌کنی

همیشه آن کسی نیست که فکرش را می‌کنی

و قهرمان

کسی‌ست که تا صفحۀ آخر

حقارتش را از تو پنهان می‌کند

همچنین بخوانید:  مجموعه اس ام اس های سنگین و زیبا

اس ام اس های سنگین و شنیدنی

دل میبازم،

درست زمانی که بازیچه ای بیش نیستم!

  بدون ِ شراب،  روبروی چشمهای تو! مست ِ مست… خراب!  … …

بازی کن!  با تمام ِ من!  با تمام ِ ناتمام ِ من!

آنقدر دروغ بگو تا شب تمام شود!

و من هنوز دیوانه وار باورت میکنم

مجموعه اس ام اس های سنگین و شنیدنی