مجموعه اس ام اس های تنهایی و غمگین
مجموعه اس ام اس های تنهایی و غمگین

مجموعه اس ام اس های تنهایی و غمگین | اس ام اس تنهایی پیله‌ی تنهایی‌اَم شکفته نشد هیچ‌وقت. اما چه باک! ابریشمِ پیراهن‌َت شده‌ام حالا! اس ام اس های تنهایی و غمگین گفتی: تا آخر دنیا با تواَم. و من، ندانستم نامِ دیگر تو تنهایی‌ است! اس ام اس های تنهایی و غمگین سرِ قرارهای […]

مجموعه اس ام اس های تنهایی و غمگین | اس ام اس تنهایی

مجموعه اس ام اس های تنهایی و غمگین | اس ام اس تنهایی

پیله‌ی تنهایی‌اَم

شکفته نشد هیچ‌وقت.

اما چه باک!

ابریشمِ پیراهن‌َت شده‌ام حالا!

اس ام اس های تنهایی و غمگین

گفتی: تا آخر دنیا با تواَم.

و من،

ندانستم نامِ دیگر تو

تنهایی‌ است!

اس ام اس های تنهایی و غمگین

سرِ قرارهای عاشقانه‌ات

هیچ‌وقت به‌وقت نرسیدم.

سال‌هاست ساعت‌م خواب رفته است

رووی زنگِ تنهایی!

اس ام اس های تنهایی و غمگین

نترس!

سگی که پارس می‌کند

حتمن که هار نیست

ما آدم‌ها هم

گاهی از شدت تنهایی

پاچه‌ی خودمان را گاز می‌گیریم!

اس ام اس های تنهایی و غمگین

مجموعه اس ام اس های تنهایی و غمگین | اس ام اس تنهایی

تنهایی

مثل موریانه‌ای‌ست به جانِ درخت.

 گاهی باید به آتش زد!

اس ام اس های تنهایی و غمگین

همیشه همین است:

تا برسی

تمام‌ت کرده

خوره‌ی تنهایی!

اس ام اس های تنهایی و غمگین

شب‌ها، پرنده‌هایش می‌روند

روزها، ستاره‌هایش

ببین،

آسمان هم که باشی

باز تنهایی!

اس ام اس های تنهایی و غمگین

مجموعه اس ام اس های تنهایی و غمگین | اس ام اس تنهایی

جُذام که ندارم

فقط تنهای‌اَم

پس دیگر چرا از من فرار می‌کنیْ مرگ؟!

اس ام اس های تنهایی و غمگین

به مرگ هم نمی‌شود امید‌ بست

وقتی در تو

رسوب می‌کند

تنهایی!

اس ام اس های تنهایی و غمگین

مثلِ چوب کبریتی میانِ پلک‌های زمین

خواب از سر شهر پرانده ‌است

مردی که تنهاییِ خود را

هر شب در خیابان‌های شهر

سوت می‌زند!

نوشته های رضا کاظمی

مجموعه اس ام اس های تنهایی و غمگین