اس ام اس زیبا عاشقانه سری ۱۶
اس ام اس زیبا عاشقانه سری ۱۶

اس ام اس زیبا آذر اس ام اس عاشقانه و احساسی بدنم موج برمیدارد روی دریای خیالت کوبانده می شوم به ساحل تنهایی و شن های داغ خواستن تو را درخود فرو می کشند و کفم بریده می شود از شوق شیدایی اس ام اس زیبا آذر اس ام اس عاشقانه و احساسی مشترک گرامی […]

اس ام اس زیبا آذر

اس ام اس زیبا

اس ام اس عاشقانه و احساسی

بدنم موج برمیدارد روی دریای خیالت

کوبانده می شوم به ساحل تنهایی و شن های داغ خواستن

تو را درخود فرو می کشند و کفم بریده می شود از شوق شیدایی

اس ام اس زیبا آذر

اس ام اس عاشقانه و احساسی

مشترک گرامی

تاریخ شارژ ارادت ما به شما تا وقتی نفس باقی است اعتباردارد

همراه آخر

اس ام اس زیبا آذر

اس ام اس عاشقانه و احساسی

در هر ورق زمان نوشته ام :

به یادت میمانم حتی اگر هزار صفحه از تو دور باشم !

اس ام اس زیبا آذر

اس ام اس عاشقانه و احساسی

تو مثل دعای مادرم از ته دل می آیی …

اس ام اس زیبا آذر

اس ام اس عاشقانه و احساسی

چشمهای تو یک مرض مسری دارند !

هربار نگاه میکنمت ، تب میکند وجودم …

اس ام اس زیبا آذر

اس ام اس عاشقانه و احساسی

صبحی که شروعش با توست

خورشید دیگر اضافیست !

اس ام اس زیبا آذر

اس ام اس عاشقانه و احساسی

خوشبختی مگه چقدر چیز عجیبیه ؟

همین که کنار یک نفر بتونی خودت باشی خوشبختی !

اس ام اس زیبا آذر

اس ام اس عاشقانه و احساسی

تا می رود خشک شود

عرق قلبم دوباره نامی از تو و باز هم تب می کند قلبم !

اس ام اس زیبا آذر

اس ام اس عاشقانه و احساسی

ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺑﻬﺖ ﻣﻴﮕﻢ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﻴﺨﻨﺪﻱ

ﭘﺲ ﻳﻪ ﺩﻝ ﺳﻴﺮ ﺑﺨﻨﺪ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺗﻤﻮﻡ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻗﺸﻨﮕﺖ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ

اس ام اس زیبا آذر