اس ام اس خاطرات تلخ و شیرین عاشقانه اینقدر خیره میشدند به لحظه های شیرینمان که اینـــک فقط خاطره های خوش عذابم میدهد ولی من که به شوریِ چشم اعتقاد نداشتم اس ام اس خاطرات تلخ و شیرین عاشقانه خاطرات تو همانند دکتریست که من بابت مریضی ام فقط به او سر میزنم ! جالب […]

اس ام اس خاطرات تلخ و شیرین عاشقانه

اس ام اس خاطرات تلخ و شیرین عاشقانه

اس ام اس خاطرات تلخ و شیرین عاشقانه

اینقدر خیره میشدند به لحظه های شیرینمان

که اینـــک فقط خاطره های خوش عذابم میدهد

ولی من که به شوریِ چشم اعتقاد نداشتم

اس ام اس خاطرات تلخ و شیرین عاشقانه

خاطرات تو همانند دکتریست که

من بابت مریضی ام فقط به او سر میزنم !

جالب اینجاست که من هر روز مریضم و دکتر هم تسکین بلند مدّت نمیفهمد

اس ام اس خاطرات تلخ و شیرین عاشقانه

ﺁﺩﻡ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺩﺍﺭ

ﺩﯾﮕﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺍﻭﻥ ﺁﺩﻡ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻤﯿﺸﻪ

ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ …

اس ام اس خاطرات تلخ و شیرین عاشقانه

بیست طبقه لاف بزرگی است

برای مردن کافی است از ایوان یک خاطره پایین بپری

اس ام اس خاطرات تلخ و شیرین عاشقانه

کاش خودت هم مثل خاطراتت

برای ماندن سرسخت بودی

اس ام اس خاطرات تلخ و شیرین عاشقانه

گـاهـی بــاید رفـت و بعضـی چیــزهای بردنـی را بـا خـود بــرد

مـثل یـــــاد مـثل غــرور و آنچــه ماندنـیست را جــا گــذاشت

مـثل خــاطره مـثل لبـخند

رفـتنت ماندنــی مــی شود وقتــی کـه نبــاید بـروی !

اس ام اس خاطرات تلخ و شیرین عاشقانه

خطــر داشت امــا !

خاطرت می ارزید که از تـــو این همه خاطـــره بسازم !

اس ام اس خاطرات تلخ و شیرین عاشقانه

باید یاد می گرفتم

از هر چیزی عشق و خاطره نسازم !

شاید منظورِ باران من و تو نبودیم

اس ام اس خاطرات تلخ و شیرین عاشقانه

مرا که میشناسی

وسواس دارم

وقتِ رفتن تمام خاطرات را تا میکنم

میگذارم کنجِ گنجه

بویِ نفتالین که مشامشان را پر کند

تمامِ بیدها مجنون می شوند!

اس ام اس خاطرات تلخ و شیرین عاشقانه

به صدایت که معتاد شدم رفتی

حالا هر روز خاطره تزریق می کنم

اس ام اس خاطرات تلخ و شیرین عاشقانه

بعضی وقت ها شریک تمام خاطراتت

فقط یک شماره ی خاموش است

اس ام اس خاطرات تلخ و شیرین عاشقانه

هی لعنتــــی !

مـــن مــــــی روم !

تـــو مـــــی مــــانــی بــا دنـیــایـــی از خــــاطـــــرات

راســتـــی آن روز کـــــه دلـــــداده تــو شــــدم یــادت هست ؟

از آن جــا بـــه بـــعــدش را پـــاک کــــن !

همچنین بخوانید:  اس ام اس ها و جملات کوتاه عاشقانه جدید

اس ام اس خاطرات تلخ و شیرین عاشقانه

اینجا کسی بر زمین افتاده

تو با خاطراتت از رویش رد شدی و رفتی

اس ام اس خاطرات تلخ و شیرین عاشقانه

دیگر خودت هم برگردی نمیپذیرم !

من فقط با خاطراتت زنده ام !

اس ام اس خاطرات تلخ و شیرین عاشقانه

همیشــــــــه مـی گفتنــــد

سختی ها نمک زندگیست

امــــا چــــرا کسی نفهمیـــــد نمک برای من که خاطـــــراتم زخمی ست

شور نیست مـــــزه درد می دهد

اس ام اس خاطرات تلخ و شیرین عاشقانه

زندگی یعنی یک نگاه ساده

تنها چند خاطره و تنها چند لحظه

زندگی یعنی همین نگاهی به یک عکس ساده

اس ام اس خاطرات تلخ و شیرین عاشقانه

من برایت خاطره ساختم

امّا آخرش چه ؟

تمام زندگی ام را باختم

اس ام اس خاطرات تلخ و شیرین عاشقانه

مـَردُم چـه میفهمند

از قاب ِخالی ات کـنج اتـاقـم

خـاطـرات تـوست کـه ورق مـیـزند نـگـاهـم را بـه نـقـش آفــرینی

اس ام اس خاطرات تلخ و شیرین عاشقانه

یکی بیاید دست این خاطره ها را بگیرد ببرد گردش …

کلافه کرده اند مرا بس که نق می زنند به جانم …

اس ام اس خاطرات تلخ و شیرین عاشقانه

تکثـــیر مـی ‌شـــونــد و نــمی ‌مــیرند
سلـــول ‌های خـــاطـــره‌ ات در مـــن

اس ام اس خاطرات تلخ و شیرین عاشقانه

این خاکستر که می بینی خاکستر سیگار نیست

خاطرات منند که هر شب با خودم دود می شوند

اس ام اس خاطرات تلخ و شیرین عاشقانه

عابرانی که از کنارم می گذرند

مست عطر تنم می شوند و نامش را که می پرسند

دلم می لرزد چگونه بگویم خاطرات توست؟

اس ام اس خاطرات تلخ و شیرین عاشقانه

آقـــای شــهــردار!

بگویید انقـدرعوض نکـنند رنـــگــــ و روی ایـــن شـهر لعنتی را …

این پیاده روها ، میــدان ها ، رنگ و روی دیوارها

خــــاطـــراتــم دارنـــد از بـیـنــــــ مــی رونــــد . . .

اس ام اس خاطرات تلخ و شیرین عاشقانه

مرا محکم تر در آغوش خود بگیر

من هنوز هم نمی خواهم تو را به دست خاطرات ” لعنتی ” بسپارم

اس ام اس خاطرات تلخ و شیرین عاشقانه