مجموعه اس ام اس های جدید کافه
مجموعه اس ام اس های جدید کافه

مجموعه اس ام اس های جدید کافه | اس ام اس کافه احتیاجی به مستی نیست یک فنجان قهوه هم دیوانه ام می کند وقتی میزبانم چشمان تو باشد … اس ام اس های جدید کافه یک فنجان درد دل بدون شکر برای تو آورده ام بنوش… تا از دهان نیفتاده… بنوش… اس ام اس […]

مجموعه اس ام اس های جدید کافه | اس ام اس کافه

مجموعه اس ام اس های جدید کافه | اس ام اس کافه

احتیاجی به مستی نیست

یک فنجان قهوه هم دیوانه ام می کند

وقتی میزبانم چشمان تو باشد …

اس ام اس های جدید کافه

یک فنجان درد دل بدون شکر برای تو آورده ام

بنوش… تا از دهان نیفتاده… بنوش…

اس ام اس های جدید کافه

عصرانه ای به طعم همین واژه های تلخ

من  تو ، غروب ، کافه و لبخندهای تلخ

تف می کنی تو شعر مرا روی میز و بعد

می ریزد از دهان تو این قطره های تلخ

اس ام اس های جدید کافه

یک استکان چای از میان دستانت و یک جرعه غزل از میان چشمانت

دلم آرام ِ نگاهت را می خواهد و شهد شیرین کلامت

خسته ام

دوباره باورم میکنی؟

اس ام اس های جدید کافه

آب در هاون کوبیدن است اینکه من شعر بنویسم و تو فال قهوه بگیری

وقتی آخر همه شعرهای من تو می آیی

و ته همه فنجان های تو من می روم

اس ام اس های جدید کافه

روی صندلی همیشگی می نشینم و سفارش میدم : دو فنجون قهوه

هنوز هم با این که نیستی ولی برات سفارش میدم…

خودت نیستی خیالت که هست…

اس ام اس های جدید کافه

عادت کرده ام به طعم قهوه

به آدمهای پشت پنجره کافه

دست هایی که می روند

آدم هایی که نمی مانند

به تو

که روبرویم نشسته ای

قهوه ات را به هم می زنی

می نوشی

می روی

یکی به آدم های پشت پنجره ی کافه اضافه می شود…

اس ام اس های جدید کافه

بعد از یک فنجان قهوه و دو نخ سیگار

به هوایی سرد برمی گردم

در پی رویاهایم …

در پی تو …

اس ام اس های جدید کافه

امشب دلم تو را می خواهد

نشسته روبروی صندلی مقابلم

در سکوت سرد این کافه

همچنین بخوانید:  پیامک کافه و کافه چی Cafe SMS

تا تو مرا در آغوش کشی

اس ام اس های جدید کافه

 تو

پاییز

قهوه

سیگار

اکنون کنارم هست

پاییز

قهوه

سیگار

اما تو…

مجموعه اس ام اس های جدید کافه