اس ام اس تحقیر کننده و تحقیر آمیز دم از مردونگی نزن سنگینـــه سرفت می گیره اس ام اس تحقیر کننده و تحقیر آمیز نشسته ام کجا؟ کنار همان چاهی که تو برایم کندی عمق نامردی ات را اندازه می گیرم اس ام اس تحقیر کننده و تحقیر آمیز ﯾﻪ ﺳﺮﯾﺎ ﺁﻏﻮﺷﺸﻮﻥ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻐﻞ ﻧﯿﺴﺖ […]

اس ام اس تحقیر کننده و تحقیر آمیز

اس ام اس تحقیر کننده و تحقیر آمیز

اس ام اس تحقیر کننده و تحقیر آمیز

دم از مردونگی نزن

سنگینـــه سرفت می گیره

اس ام اس تحقیر کننده و تحقیر آمیز

نشسته ام

کجا؟

کنار همان چاهی که تو برایم کندی

عمق نامردی ات را اندازه می گیرم

اس ام اس تحقیر کننده و تحقیر آمیز

ﯾﻪ ﺳﺮﯾﺎ ﺁﻏﻮﺷﺸﻮﻥ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻐﻞ ﻧﯿﺴﺖ !

ﺗﻮﺍﻟﺖ ﻋﻤﻮﻣﯿﻪ …

اس ام اس تحقیر کننده و تحقیر آمیز

سرد بودنـــــم را بگــــذار به حساب

گرم بودنت با دیگران

اس ام اس تحقیر کننده و تحقیر آمیز

همه درست شبیه هم هستند

فقط بعضی ها بهتر و باورکردنی تر دروغ می گویند

اس ام اس تحقیر کننده و تحقیر آمیز

تنها چیزی که تو زندگیم به صورت تخصصی بهش تسلط دارم

انتخاب آدم های اشتباه برای دوست داشتنه

اس ام اس تحقیر کننده و تحقیر آمیز

بعضی آدما مثل لیوان می مونن

زیادتر از ظرفیت که بهشون بها بدی سر ریز می کنن

اول خودشونو به گند میکشن بعد دور و برشون رو !

اس ام اس تحقیر کننده و تحقیر آمیز

به کر م های اطرافتان پیله نکنید

توهم  پروانه شدن می گیرند

اس ام اس تحقیر کننده و تحقیر آمیز

گاهی فکر می کنم

بعضی ها همان بعضی ها بمانند بهتر است

اس ام اس تحقیر کننده و تحقیر آمیز

حالم از کلمه ی عزیزم و عشقم بهم می خوره

من رو همون ببین صدا کن

بی ریایی شرف دارد به ریا کاری

اس ام اس تحقیر کننده و تحقیر آمیز

لطفا اگر قصد ماندن ندارید

از هر گونه بودن هم خودداری کنید

اس ام اس تحقیر کننده و تحقیر آمیز

آنقدر مرا از رفتنت نترسان، قرار نیست همیشه بمانیم

روزی همه رفتنی اند …

ماندن به پای کسی معرفت می خواد نه بهانه

اس ام اس تحقیر کننده و تحقیر آمیز

به جهنـم که نیــــستی

همچنین بخوانید:  اس ام اس تیکه انداختن

مگـر مغـول ها یک قـرن تمـام حمله نکردنـد ..؟

مگر نگـذشت ..؟

نبـودن تـو هـم مـی گـذرد ..!

اس ام اس تحقیر کننده و تحقیر آمیز

حس خوب داشتن

حال خوب داشتن

روز خوب داشتن

نعمتیست که رفتنت به من هدیه کرد !

اس ام اس تحقیر کننده و تحقیر آمیز

بعضیا مرگ مغزی شدن انگار

هر روز قلبشون رو اهدا می کنن به یکی

اس ام اس تحقیر کننده و تحقیر آمیز