جدیدترین اس ام اس های دپرس + متن و پیامک دپرسی
جدیدترین اس ام اس های دپرس + متن و پیامک دپرسی

اس ام اس دپرس پیامک دپرسی جایی خواندم ما آدم ها زنده ایم به سبب آنکه کسی دوستمان داشته باشد سوالی پیش آمد ! من برای چه زنده ام ؟ اس ام اس دپرس پیامک دپرسی مسیج دپرس اس ام اس های دپرس گاهی باید بعضی احساس ها رو بذاری توی خونه ی سالمندان دلت […]

اس ام اس دپرس پیامک دپرسی

اس ام اس دپرس پیامک دپرسی

جایی خواندم ما آدم ها زنده ایم به سبب آنکه کسی دوستمان داشته باشد

سوالی پیش آمد !

من برای چه زنده ام ؟

اس ام اس دپرس پیامک دپرسی

مسیج دپرس اس ام اس های دپرس

گاهی باید بعضی احساس ها رو بذاری توی خونه ی سالمندان دلت

و اینقدر بهشون بی توجهی کنی تا بمیرن !

اس ام اس دپرس پیامک دپرسی

مسیج دپرس اس ام اس های دپرس

سنگین تر از آنم که

با گریه سبک شوم …

اس ام اس دپرس پیامک دپرسی

مسیج دپرس اس ام اس های دپرس

گریه کردن و خرد شدن کافی نیست

در جواب رفتن تو باید مرد

اس ام اس دپرس پیامک دپرسی

مسیج دپرس اس ام اس های دپرس

شاید گوشم بدهکار نباشد

ولی قلبم تا دلت بخواهد ورشکسته است …

اس ام اس دپرس پیامک دپرسی

مسیج دپرس اس ام اس های دپرس

کاش إنقدری که آدما دلمون رو شکستن

یه بارم خلوتمونو میشکستن

اس ام اس دپرس پیامک دپرسی

مسیج دپرس اس ام اس های دپرس

گذشته را که به یاد می آورم از حال میروم !

اس ام اس دپرس پیامک دپرسی

مسیج دپرس اس ام اس های دپرس

کمترین آرزویم برایت این است که با چشمان مهربانت

هرگز نامهربانی روزگار را نبینی هرچند که با من نامهربان بودی

اس ام اس دپرس پیامک دپرسی

مسیج دپرس اس ام اس های دپرس

ظاهرا آرومم

ولی رسما داغونم

اس ام اس دپرس پیامک دپرسی

مسیج دپرس اس ام اس های دپرس

گاهی خوب است آدم بداند وقتش رسیده دست بکشد

و رها کند و قبول کند که جنگیدن بس است …

گاهی باید بگذاری سرنوشت بیاید

روزگار خودی نشان بدهد و همه چی دست به دست هم دهد

تا اوضاع رقم بخورد و تو ساکت و سرد تنها ورق بخوری

اس ام اس دپرس پیامک دپرسی

مسیج دپرس اس ام اس های دپرس

ما گول خوردیم وقتی گفتند سلام سلامتی می آورد

همچنین بخوانید:  جملات ، استاتوس های خفن تیکه دار برای مخاطب خاص سنگین کوبنده

ما از همان روز که به عشق گفتیم سلام تا به امروز تب کرده ایم

چه سلامی ؟ چه علیکی ؟ ما جوابی هم از عشق نگرفتیم

اس ام اس دپرس پیامک دپرسی