سری جدید اس ام اس های فلسفی زیبا و قشنگ
سری جدید اس ام اس های فلسفی زیبا و قشنگ

سری جدید اس ام اس های فلسفی زیبا و قشنگ به همه عشق بورز، به تعداد كمي اعتماد كن و به هيچكس بدي نكن (شكسپير) اس ام اس های فلسفی زیبا چنان باش كه بتواني به هر كس بگوئي مثل من رفتار كن (كانت) اس ام اس های فلسفی زیبا بهترين يار و پشتيبان هر […]

سری جدید اس ام اس های فلسفی زیبا و قشنگ

سری جدید اس ام اس های فلسفی زیبا و قشنگ

به همه عشق بورز، به تعداد كمي اعتماد كن و به هيچكس بدي نكن

(شكسپير)

اس ام اس های فلسفی زیبا

چنان باش كه بتواني به هر كس بگوئي مثل من رفتار كن

(كانت)

اس ام اس های فلسفی زیبا

بهترين يار و پشتيبان هر كس بازوان تواناي اوست

اس ام اس های فلسفی زیبا

براي پيشرفت و پيروزي سه چيز لازم است اول پشتكار دوم پشتكار، سوم پشتكار.

(لردآديبوري)

اس ام اس های فلسفی زیبا

كسي كه به جلوي رويش نگاه نمي كند عقب مي ماند.

(مثل اسپانيولي)

اس ام اس های فلسفی زیبا

بالاترين ارزش براي انسان اينست كه راهي به شناخت خويش پيدا كند.

(امام علي «ع»)

اس ام اس های فلسفی زیبا

كسي كه فقط به كمك چشم ديگران مي بيند گول مي خورد.

(مثل فرانسوي)

اس ام اس های فلسفی زیبا

همه كساني كه با تو مي خندند دوستان تو نيستند.

(مثل آلماني)

اس ام اس فلسفی

اس ام اس های فلسفی زیبا

ميراثي گران بهاتر از راستي و درستي نيست.

(شكسپير)

اس ام اس های فلسفی زیبا

اشخاصي را كه از فرصت هاي مناسب زندگي خود كمال استفاده

را مي برند خود ساخته مي گويند.

(توتل)

اس ام اس های فلسفی زیبا

ثروت و افتخاري كه از راه نامشروع به دست آمده مانند ابري زودگذر است.

(كنفوسيوس)

اس ام اس های فلسفی زیبا

خوش بين باشيد اما خوش بين دير باور.

(ساموئل اسمايلز)

اس ام اس های فلسفی زیبا

كسي كه از مرگ مي ترسد از زندگي لذت نتواند برد.

(اسپانيولي)

اس ام اس های فلسفی زیبا

زينت انسان در سه چيز است ؛ علم، محبت، آزادي.

(افلاطون)

اس ام اس های فلسفی زیبا

ترقي مولود فعاليت دائمي است زيرا استراحت چيزي به جز انحطاط در بر ندارد.

اس ام اس های فلسفی زیبا

آنان كه به علم خود عمل نكنند مريض را مانند كه دوا دارد و به كار نبرد.

همچنین بخوانید:  مجموعه سخنان و جملات زیبا و آموزنده وین دایر

(ديمقراطيس)

اس ام اس های فلسفی زیبا

گرز برزگ زندگي ممكن است سرم را بشكند اما گردنم را خرد نمي كند.

(مثل چيني)

اس ام اس های فلسفی زیبا

نيروهائي كه براي انداختن كار امروز به فردا مصرف مي شود

غالباً‌ براي انجام وظيفه همان روز كافيست.

سری جدید اس ام اس های فلسفی زیبا و قشنگ