مجموعه ای از احادیث زیبا و شنیدنی
مجموعه ای از احادیث زیبا و شنیدنی

مجموعه ای از احادیث زیبا و شنیدنی | اس ام اس حدیث به کوچکی گناه نگاه نکن بلکه به بزرگی کسی نگاه کن که از او نافرمانی کرده ای  رسول خدا (ص) احادیث زیبا و شنیدنی محبـوبتـرین بـرادرانـم نزد من کسـى است که عیبهایـم را به من اهدا کنـد. امام صادق ( ع ) احادیث […]

مجموعه ای از احادیث زیبا و شنیدنی | اس ام اس حدیث

مجموعه ای از احادیث زیبا و شنیدنی | اس ام اس حدیث

به کوچکی گناه نگاه نکن

بلکه به بزرگی کسی نگاه کن

که از او نافرمانی کرده ای

 رسول خدا (ص)

احادیث زیبا و شنیدنی

محبـوبتـرین بـرادرانـم نزد من

کسـى است که عیبهایـم را به من اهدا کنـد.

امام صادق ( ع )

احادیث زیبا و شنیدنی

هر که کم بخورد

اندیشه اش صاف گردد

امام علی (ع)

احادیث زیبا و شنیدنی

امیرالمومنین علی (ع) فرمودند:

من عاشق زندگی ام و بیزار از دنیا

از ایشان پرسیدند:

مگر بین زندگی و دنیا چه فرقی است؟

فرمود: دنیا حرکت بر بستر خور و خواب و خشم و شهوت است

  و زندگی ، نگریستن در چشم کودک یتیمی است

که از پس پرده ی شوق به انسان می نگرد

احادیث زیبا و شنیدنی

هر چیز دارای سیماست

سیمای دین شما نماز است .

امام علی ( ع )

احادیث زیبا و شنیدنی

هر کس ابروی مومنی را حفظ کند

بدون تردید بهشت بر او

واجب شود

پیامبر(ص)

احادیث زیبا و شنیدنی

قصد ما این است که نمیریم تا توبه کنیم

ولی توبه نمی کنیم تا اینکه می میریم

امام علی (ع)

احادیث زیبا و شنیدنی

کسی که برای جلب رضایت و خوشنودی مردم

موجب خشم و غضب خداوند شود

خداوند او را به مردم وا می گذارد.

امام حسین ( ع )

احادیث زیبا و شنیدنی

واجبات الهی را انجام بده

تا از همه عابدتر باشی ،

گناهان را ترک کن تا از همه زاهدتر باشی ،

به قسمت خدا راضی باش

تا از همه بی نیاز تر باشی

امام علی ( ع )

احادیث زیبا و شنیدنی

توکل بر خداوند

مایه نجات از هر بدى و محفوظ بودن از هر دشمنى است.

امام علی (ع)

مجموعه ای از احادیث زیبا و شنیدنی