اس ام اس و شعرهای زیبا برای روز بزرگداشت حافظ
اس ام اس و شعرهای زیبا برای روز بزرگداشت حافظ

اس ام اس و شعرهای زیبا برای روز بزرگداشت حافظ «« اس ام اس شعرهای زیبا برای روز بزرگداشت حافظ »» مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست «« اس […]

اس ام اس و شعرهای زیبا برای روز بزرگداشت حافظ

اس ام اس روز بزرگداشت حافظ , شعر روز بزرگداشت حافظ , پیامک تبریک روز بزرگداشت حافظ

«« اس ام اس شعرهای زیبا برای روز بزرگداشت حافظ »»

مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست

تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست

واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس

طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست

«« اس ام اس شعرهای زیبا برای روز بزرگداشت حافظ »»

شبی مجنون به لیلی گفت : کای محبوب بی همتا

ترا عاشق شود پیدا ، ولی مجنون نخواهد شد

«« اس ام اس شعرهای زیبا برای روز بزرگداشت حافظ »»

الا ای آهوی وحشی کجایی

مرا با توست چندین آشنایی

دو تنها و دو سرگردان دو بیکس

دد و دامت کمین از پیش و از پس

بیا تا حال یکدیگر بدانیم

مراد هم بجوییم ار توانیم

«« اس ام اس شعرهای زیبا برای روز بزرگداشت حافظ »»

صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم

تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم

دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود

مگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کنم

«« اس ام اس شعرهای زیبا برای روز بزرگداشت حافظ »»

فلک چو دید سرم را اسیر چنبر عشق

ببست گردن صبرم به ریسمان فراق

«« اس ام اس شعرهای زیبا برای روز بزرگداشت حافظ »»

جز نقش تو در نظر نیامد ما را

جز کوی تو رهگذر نیامد ما را

خواب ارچه خوش آمد همه را در عهدت

حقا که به چشم در نیامد ما را

«« اس ام اس شعرهای زیبا برای روز بزرگداشت حافظ »»

در محفلی که خورشید اندر شمار ذره ست

خود را بزرگ دیدن شرط ادب نباشد

«« اس ام اس شعرهای زیبا برای روز بزرگداشت حافظ »»

اشعار حافظ

گفتم : غم تودارم

چیزی نگفت وبگذشت

حافظ خوشابه حالت

یارم گذشت و یارت

گفتا غمت سرآید

«« اس ام اس شعرهای زیبا برای روز بزرگداشت حافظ »»

روز وصل دوستداران یاد باد

یاد باد آن روزگاران یاد باد

گر چه یاران فارغند از یاد من

از من ایشان را هزاران یاد باد

«« اس ام اس شعرهای زیبا برای روز بزرگداشت حافظ »»

جهان پیر است و بی بنیاد

ازین فرهاد کش فریاد

«« اس ام اس شعرهای زیبا برای روز بزرگداشت حافظ »»

خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت

به قصد جان من زار ناتوان انداخت

نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود

زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت

«« اس ام اس شعرهای زیبا برای روز بزرگداشت حافظ »»

من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش

که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی

«« اس ام اس شعرهای زیبا برای روز بزرگداشت حافظ »»

دوستان جان داده‌ام بهر دهانش بنگرید

کو به چیزی مختصر چون باز می‌ماند ز من

صبر کن حافظ که گر زین دست باشد درس غم

عشق در هر گوشه‌ای افسانه‌ای خواند ز من

«« اس ام اس شعرهای زیبا برای روز بزرگداشت حافظ »»

رفتم به در میکده با طنازی

دنبال ولنگاری و دختر بازی

ناگاه مرا گرفت با غمازی

«« اس ام اس شعرهای زیبا برای روز بزرگداشت حافظ »»

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد

نهال دشمنی برکن که رنج بی‌شمار آرد

«« اس ام اس شعرهای زیبا برای روز بزرگداشت حافظ »»

سحرم دولت بیدار به بالین آمد

گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد

قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام

تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

«« اس ام اس شعرهای زیبا برای روز بزرگداشت حافظ »»

حافظ از شوق رخ مهر فروغ تو بسوخت

کامگارا نظری کن سوی ناکامی چند

«« اس ام اس شعرهای زیبا برای روز بزرگداشت حافظ »»

سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت

آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت

تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت

جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت

«« اس ام اس شعرهای زیبا برای روز بزرگداشت حافظ »»

اس ام اس روز بزرگداشت حافظ

در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم

همچنین بخوانید:  جدیدترین اس ام اس های روز دانشجو + پیامک تبریک روز دانشجو

سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور

«« اس ام اس شعرهای زیبا برای روز بزرگداشت حافظ »»

من که از آتش دل چون خم می در جوشم

مهر بر لب زده خون می‌خورم و خاموشم

قصد جان است طمع در لب جانان کردن

تو مرا بین که در این کار به جان می‌کوشم

«« اس ام اس شعرهای زیبا برای روز بزرگداشت حافظ »»

در اندرون من خسته دل ندانم کیست

که من خموشم و او در فغان و در غوغاست

«« اس ام اس شعرهای زیبا برای روز بزرگداشت حافظ »»

مژده ای دل که مسیحا نفسی می‌آید

که ز انفاس خوشش بوی کسی می‌آید

از غم هجر مکن ناله و فریاد که من

زده‌ام فالی و فریادرسی می‌آید

«« اس ام اس شعرهای زیبا برای روز بزرگداشت حافظ »»

آنکه تاج سر من خاک کف پایش بود

از خدا می طلبم تا به سرم باز آید

«« اس ام اس شعرهای زیبا برای روز بزرگداشت حافظ »»

دیدی ای حافظ که کنعان دلم بیمار شد

عاقبت با اشک و غم کوه امیدم کاه شد؟

گفته بودی یوسف گمگشته بازاید ولی

یوسف من تا قیامت همنشین چاه شد

«« اس ام اس شعرهای زیبا برای روز بزرگداشت حافظ »»

من از بازوی خود دارم بسی شکر

که زور مردم آزاری ندارم

«« اس ام اس شعرهای زیبا برای روز بزرگداشت حافظ »»

ای گدایان خرابات خدا یار شماست

چشم انعام مدارید ز انعامی چند

پیر میخانه چه خوش گفت به دردی کش خویش

که مگو حال دل سوخته با خامی چند

«« اس ام اس شعرهای زیبا برای روز بزرگداشت حافظ »»

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد

نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد

«« اس ام اس شعرهای زیبا برای روز بزرگداشت حافظ »»

یا رب اندر دل آن خسرو شیرین انداز

که به رحمت گذری بر سر فرهاد کند

«« اس ام اس شعرهای زیبا برای روز بزرگداشت حافظ »»

بر سر آنم که گر ز دست برآید

دست به کاری زنم که غصه سر آید

خلوت دل نیست جای صحبت اضداد

دیو چو بیرون رود فرشته درآید

«« اس ام اس شعرهای زیبا برای روز بزرگداشت حافظ »»

حافظ در فال هایش هنوز اصرار دارد که خبر خوشی در راه است

تو کجای دنیای منی که هنوز در راهی

«« اس ام اس شعرهای زیبا برای روز بزرگداشت حافظ »»

سال وفال ومال وحال واصل ونسل وتخت وبخت

بادت اندر شهریاری برقرار وبردوام

سال خرم فال نیکو مال وافر حال خوش

اصل ثابت نسل باقی تخت عالی بخت رام

«« اس ام اس شعرهای زیبا برای روز بزرگداشت حافظ »»

حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس

در بند ان نباش که نشنید یا شنید

«« اس ام اس شعرهای زیبا برای روز بزرگداشت حافظ »»

بنده پیر مغانم که ز جهلم برهاند

پیر ما هر چه کند عین عنایت باشد

«« اس ام اس شعرهای زیبا برای روز بزرگداشت حافظ »»

ز تاب آتش سودای عشقش

به سان دیگ دایم میزنم جوش

چو پیراهن شوم آسوده خاطر

گرش همچون قبا گیرم در آغوش

اگر پوسیده گردد استخوانم

نگردد مهرت از جانم فراموش

دل و دینم دل و دینم ببردست

برو دوشش بر و دوشش بر و دوش

«« اس ام اس شعرهای زیبا برای روز بزرگداشت حافظ »»

اگر به مذهب تو خون عاشق است مباح

صلاح ما همان است کان تو راست صلاح

«« اس ام اس شعرهای زیبا برای روز بزرگداشت حافظ »»

اگر آنکه میرفت خاطره اش را میبرد

فرهاد سنگ نمی سفت

مجنون اشفته نمی خفت

حافظ شعر نمیگفت

«« اس ام اس شعرهای زیبا برای روز بزرگداشت حافظ »»

دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس

که چنان زو شده ام بی سرو سامان که مپرس

کس به امید وفا ترک دل و دین مکناد

که چنانم من از این کرده پشیمان که مپرس

اس ام اس و شعرهای زیبا برای روز بزرگداشت حافظ