اس ام اس سنگین سری ۱۳
اس ام اس سنگین سری ۱۳

اس ام اس سنگین آذر اس ام اس طعنه دار تیکه دار زخمی شاخ شرم می کنم با ترازوی کودک گرسنه ای که در پیاده رو نشسته است وزن سیری ام را بکشم اس ام اس سنگین آذر اس ام اس طعنه دار تیکه دار زخمی شاخ هنگام به گریه انداختن زن مواظب باشید خدا […]

اس ام اس سنگین آذر

اس ام اس سنگین

اس ام اس طعنه دار تیکه دار زخمی شاخ

شرم می کنم

با ترازوی کودک گرسنه ای که در پیاده رو نشسته است

وزن سیری ام را بکشم

اس ام اس سنگین آذر

اس ام اس طعنه دار تیکه دار زخمی شاخ

هنگام به گریه انداختن زن مواظب باشید

خدا اشک های او را می شمارد

اس ام اس سنگین آذر

اس ام اس طعنه دار تیکه دار زخمی شاخ

همه از خاکیم و به خاک برمی گردیم

مهم اینه که به لجن تبدیل نشیم

اس ام اس سنگین آذر

اس ام اس طعنه دار تیکه دار زخمی شاخ

بیچاره گل فروش

تنها کسی است که وقتی با گل وارد خانه می شود

همه غمگین می شوند

اس ام اس سنگین آذر

اس ام اس طعنه دار تیکه دار زخمی شاخ

خسته اونی نیست که خوابیده

خسته اونیه که نمی تونه بخوابه

اس ام اس سنگین آذر

اس ام اس طعنه دار تیکه دار زخمی شاخ

وای از اون روزی که آدم ها قبل از اینکه بزرگ بشن

بزرگشون کنن

اس ام اس سنگین آذر

اس ام اس طعنه دار تیکه دار زخمی شاخ

گفتند به اندازه ی گلیم هایتان

و به اندازه ی دهان هایتان اما حرفی از وسعت آرزوهایمان نزدند

اس ام اس سنگین آذر

اس ام اس طعنه دار تیکه دار زخمی شاخ

دنیای اطرافمان را با پرده ی سینما اشتباه گرفته ایم

یکی فراموش می شود یکی خاموش می شود یکی می میرد

و ما تماشا می کنیم

اس ام اس سنگین آذر

اس ام اس طعنه دار تیکه دار زخمی شاخ

خدایا یه خواهش ازت دارم

مارو با کساییکه دوستشون داریم امتحان نکن

اس ام اس سنگین آذر

اس ام اس طعنه دار تیکه دار زخمی شاخ

دست همیشه برای زدن نیست

کار دست همیشه مشت شدن نیست

دست که فقط برای این کارها نیست

همچنین بخوانید:  مجموعه اس ام اس های سنگین و خفن

گاهی دست می بخشد نوازش می کند

و احساس را منتقل می کند

گاهی چشم ها به سوی دست توست

دستت را دست کم نگیر

اس ام اس سنگین آذر