اس ام اس سنگین سری ۲
اس ام اس سنگین سری ۲

اس ام اس سنگین مهر SMS SanGin Mehr شرم می کنم با ترازوی کودک گرسنه ای که در پیاده رو نشسته است وزن سیری ام را بکشم اس ام اس سنگین مهر SMS SanGin Mehr هنگام به گریه انداختن زن مواظب باشید خدا اشک های او را می شمارد اس ام اس سنگین مهر SMS […]

اس ام اس سنگین مهر

اس ام اس سنگین

SMS SanGin Mehr

شرم می کنم

با ترازوی کودک گرسنه ای که در پیاده رو نشسته است

وزن سیری ام را بکشم

اس ام اس سنگین مهر

SMS SanGin Mehr

هنگام به گریه انداختن زن مواظب باشید

خدا اشک های او را می شمارد

اس ام اس سنگین مهر

SMS SanGin Mehr

همه از خاکیم و به خاک برمی گردیم

مهم اینه که به لجن تبدیل نشیم

اس ام اس سنگین مهر

SMS SanGin Mehr

بیچاره گل فروش

تنها کسی است که وقتی با گل وارد خانه می شود

همه غمگین می شوند

اس ام اس سنگین مهر

SMS SanGin Mehr

خسته اونی نیست که خوابیده

خسته اونیه که نمی تونه بخوابه

اس ام اس سنگین مهر

SMS SanGin Mehr

وای از اون روزی که آدم ها قبل از اینکه بزرگ بشن

بزرگشون کنن

اس ام اس سنگین مهر

SMS SanGin Mehr

گفتند به اندازه ی گلیم هایتان

و به اندازه ی دهان هایتان اما حرفی از وسعت آرزوهایمان نزدند

اس ام اس سنگین مهر

SMS SanGin Mehr

دنیای اطرافمان را با پرده ی سینما اشتباه گرفته ایم

یکی فراموش می شود یکی خاموش می شود یکی می میرد

و ما تماشا می کنیم

اس ام اس سنگین مهر

SMS SanGin Mehr

خدایا یه خواهش ازت دارم

مارو با کساییکه دوستشون داریم امتحان نکن

اس ام اس سنگین مهر

SMS SanGin Mehr

دست همیشه برای زدن نیست

کار دست همیشه مشت شدن نیست

دست که فقط برای این کارها نیست

گاهی دست می بخشد نوازش می کند

و احساس را منتقل می کند

گاهی چشم ها به سوی دست توست

دستت را دست کم نگیر

اس ام اس سنگین مهر