اس ام اس شهادت امام محمد باقر پیامک شعر اشعار مسیج سرود تسلیت از عدو ظلم و شرارت دیده چون پدر رنج اسارت دیده خار در پا و رَسَن در بازو رفته اى با اُسرا در هر سو اس ام اس شهادت امام محمد باقر پیامک شعر اشعار مسیج سرود تسلیت قدر این گوهر یکدانه […]

اس ام اس شهادت امام محمد باقر

اس ام اس شهادت امام محمد باقر

اس ام اس شهادت امام محمد باقر

پیامک شعر اشعار مسیج سرود تسلیت

از عدو ظلم و شرارت دیده

چون پدر رنج اسارت دیده

خار در پا و رَسَن در بازو

رفته اى با اُسرا در هر سو

اس ام اس شهادت امام محمد باقر

پیامک شعر اشعار مسیج سرود تسلیت

قدر این گوهر یکدانه ندانست فلک

که غریبانه به زیر لحدش مدفون کرد

مى رود اشگ غم از چشم ملایک

شعر جانسوز تو چون چشم ملک جیحون کرد

اس ام اس شهادت امام محمد باقر

پیامک شعر اشعار مسیج سرود تسلیت

فلک امان ز تو و ظلم بی نهایت تو

ز بدو خلقت عالم همیشه عادت تو

به پیروان فرامین قادر متعال

همیشه بغض و حسد کینه و عداوت تو

اس ام اس شهادت امام محمد باقر

پیامک شعر اشعار مسیج سرود تسلیت

پنچمین حجت حق حضرت باقر که خدا

بهر او خلقت این دایره گردون کرد

گشت مسموم جفا از اثر زهر ولید

شیعیان را به جهان غمزده و محزون کرد

اس ام اس شهادت امام محمد باقر

پیامک شعر اشعار مسیج سرود تسلیت

آسمان اشک غم از دیده ما بیرون کرد

دل ما را ز غم و غصّه لبالب خون کرد

هر دلى رسته ز غم بود، به غم کرد دچار

هر سرى لاف زد از عقل و خرد مجنون کرد

اس ام اس شهادت امام محمد باقر

پیامک شعر اشعار مسیج سرود تسلیت

فرا رسیدن سال روز شهادت پنجمین قافله سالار شیعیان پارسا

الگوی بینش و پرهیز، حضرت امام محمّد باقر علیه السلام

بر تشنگان معرفت دوست تسلیت باد

اس ام اس شهادت امام محمد باقر

پیامک شعر اشعار مسیج سرود تسلیت

برو کسب فضیلت کن چو مردان خدا اى دل

ز بحر دانش بى منتهاى حضرت باقر

اگر گردد شفیع ما بنزد خالق یکتا

بهر هر دردى شفا بخشد دعاى حضرت باقر

اس ام اس شهادت امام محمد باقر

پیامک شعر اشعار مسیج سرود تسلیت

شهید شد ز جفای هشام آن مولا

ز زهر تعبیه در زین که آب شد جانش

غریب اوست که در موسم زیارت حج

مدینه و آن همه زائر که هست مهمانش

اس ام اس شهادت امام محمد باقر

پیامک شعر اشعار مسیج سرود تسلیت

بقیع کعبه قدس چهار معصوم است

چهار نور خدا می دمد زدامانش

یکی است حضرت باقر آز آن چهار امام

که داغ او زده آتش به قلب یارانش

شهادت امام محمد باقر (ع) تسلیت باد

اس ام اس شهادت امام محمد باقر

پیامک شعر اشعار مسیج سرود تسلیت

فرا رسیدن سال روز شهادت مظلومانه وارث علم و عصمت و ولایت

حضرت امام محمّد باقر علیه السلام بر تشنگان عدالت و معنویت تسلیت با

اس ام اس شهادت امام محمد باقر

پیامک شعر اشعار مسیج سرود تسلیت

سلام ما به بقیع و بقاع ویرانش

برآن حریم که باشد ملک نگهبانش

سلام ما به بقیع آن تجسم غربت

گواه بر سخنم تربت امامانش

اس ام اس شهادت امام محمد باقر

پیامک شعر اشعار مسیج سرود تسلیت

سوزد دلم ز داغ غم باقر العلوم

آن کس که کشته ره و عشق و عقیده است

از غربت و مصیبت آن حجت خدا

نخل بلند قامت هستی خمیده است

اس ام اس شهادت امام محمد باقر

پیامک شعر اشعار مسیج سرود تسلیت

فرا رسیدن سال روز شهادت پنجمین ستاره فروزان منظومه امامت و ولایت

حضرت امام محمّد باقر علیه السلام بر رهروان ایمان و معنویت تسلیت باد

همچنین بخوانید:  اس ام اس شهادت امام سجاد

اس ام اس شهادت امام محمد باقر

پیامک شعر اشعار مسیج سرود تسلیت

از بس که داغ بر دل زهرا نهاده اند

خون جگر ز چشم پیمبر چکیده است

گلچین روزگار که دستش شکسته باد

از باغ اهل بیت گلی تازه چیده است

اس ام اس شهادت امام محمد باقر

پیامک شعر اشعار مسیج سرود تسلیت

تسلیت باد شهادت جان گداز بنیان گذار نهضت علمی علوی

و شکافنده علوم الهی حضرت امام محمد باقر علیه السلام

اس ام اس شهادت امام محمد باقر

پیامک شعر اشعار مسیج سرود تسلیت

پنجمین حجّت و هفتم معصوم

بابى اَنْتَ که گشتى مسموم

اى فداى حق و قربانى دین

کرده یک عمر نگهبانى دین

اس ام اس شهادت امام محمد باقر

پیامک شعر اشعار مسیج سرود تسلیت

بقیع حالا سومین گوهر بی بدیل خود را در آغوش می گیرد.

گوهری که نور سینه اش راه بین زمین و آسمان را کوتاه تر کرده است

شهادت حضرت باقرالعلوم  علیه السلام تسلیت باد

اس ام اس شهادت امام محمد باقر

پیامک شعر اشعار مسیج سرود تسلیت

به غربت علی و خاندان او سوگند

امام ما ز جهان رفت با دلی مغموم

هماره قصه مظلومی‌اش به خاک بقیع

بود ز غربت قبرش برای ما معلوم

اس ام اس شهادت امام محمد باقر

پیامک شعر اشعار مسیج سرود تسلیت

تنت از درد و الم کاسته شد

تا که دین قامتش آراسته شد

اى ز آغاز طفولیت خویش

بوده در رنج و غم و درد، پریش

اس ام اس شهادت امام محمد باقر

پیامک شعر اشعار مسیج سرود تسلیت

نزد حق یافته فیض دیدار

جسم تو خفته و روحت بیدار

خود تو مظلومى و قبر تو خراب

دیده دهر ازین غصه پر آب

اس ام اس شهادت امام محمد باقر

پیامک شعر اشعار مسیج سرود تسلیت

امروز وارث داغ های کربلا با تنی مسموم

از یادآوری خاطرات تلخ کودکی اش رها خواهد شد

شهادت امام باقر علیه السلام تسلیت باد

اس ام اس شهادت امام محمد باقر

پیامک شعر اشعار مسیج سرود تسلیت

گریند در عزای تو پیوسته مرد و زن

سوزند از برای تو هر روز خاص و عام

گاهی به دشت کرب و بلا بوده ای اسیر

گاهی به کوفه بر تو شد ظلم، گه به شام

اس ام اس شهادت امام محمد باقر

پیامک شعر اشعار مسیج سرود تسلیت

راحت شدی ز جور و جفای هشام دون

آن دم که گشت عمر تو را از زهر کین تمام

داریم حاجتی که ز لطف و عنایتی

بر قبر بی چراغ تو گئیم یک سلام

اس ام اس شهادت امام محمد باقر

پیامک شعر اشعار مسیج سرود تسلیت

تسلیت باد شهادت مظلومانه

باقر علم اولین و آخرین

صابر روزگار تلخ اموی

حضرت امام محمدباقر علیه السلام

اس ام اس شهادت امام محمد باقر

پیامک شعر اشعار مسیج سرود تسلیت

شیعه را دل ز عزایت شده داغ

که بود قبر تو بى شمع و چراغ

ظلمِ این امتِ دور از ادراک

کرده یکسان حَرمت را با خاک

اس ام اس شهادت امام محمد باقر

پیامک شعر اشعار مسیج سرود تسلیت

کرده خون خاطرت اى شمع ولا

محنت واقعه کربوبلا

کربلا دیده اى و کوفه و شام

اى شهید از اثر ظلم هشام

اس ام اس شهادت امام محمد باقر

پیامک شعر اشعار مسیج سرود تسلیت

شهادت امام محمد باقر علیه السلام

چشمه جوشنده علم و حکمت

بر شیعیان حقیقت جوی او تسلیت باد

اس ام اس شهادت امام محمد باقر

پیامک شعر اشعار مسیج سرود تسلیت