مجموعه اس ام اس های غمگین جدایی
مجموعه اس ام اس های غمگین جدایی

مجموعه اس ام اس های غمگین جدایی | اس ام اس جدایی مــَـن بـی تــو شعـــر خــواهــم نــوشتـــ؛ تـــو بــی مـَـن چــِـه خــواهــی کــــرد؟ اصـــلا” یــــادت هَستـــ کــِــه نیستــَـمــ …؟! اس ام اس های غمگین جدایی ابراهیم که نیستم میگذاری میروی … این آتش نبودنت بر من گلستان نخواهد شد !!! اس ام اس های […]

مجموعه اس ام اس های غمگین جدایی | اس ام اس جدایی

مجموعه اس ام اس های غمگین جدایی | اس ام اس جدایی

مــَـن بـی تــو شعـــر خــواهــم نــوشتـــ؛

تـــو بــی مـَـن چــِـه

خــواهــی کــــرد؟

اصـــلا” یــــادت هَستـــ

کــِــه نیستــَـمــ …؟!

اس ام اس های غمگین جدایی

ابراهیم که نیستم میگذاری میروی …

این آتش نبودنت بر من گلستان

نخواهد شد !!!

اس ام اس های غمگین جدایی

ای کاش آشنایی ها نبود

یا به دنبالش جدایی ها نبود

یا مرا با او نمی کردی آشنا

یا مرا از او نمی کردی

جدا . . .

اس ام اس های غمگین جدایی

بر سر دوراهی ام ،

  یک راه به تو می رسد و یک راه به تنهایی….

  همیشه تو را بر می گزینم  و می رسم به تنهایی

اس ام اس های غمگین جدایی

دیر کرده ای ذره ای…

به اندازه‌ی سفید شدن موهای من

شاید!

اس ام اس های غمگین جدایی

از تراکم ابرها می ترسم

می روی

چتری برایم بگذار

تنها

زیر شلاق باران می ترسم

اس ام اس های غمگین جدایی

یادت هست؟!  روزی پرسیدی این جاده کجا میرود؟!

  و من سکوت کردم…

دیدی …! جاده جایی نرفت…!

آن که رفت، تو بودی…

  تو …

اس ام اس های غمگین جدایی

او می رود دامن‌کشان

او می رود دامن‌کشان

او می رود دامن‌کشان

من…

زهر ِ تنهایی چشان…

و سالهاست،

رفتنش هر غروب

در ذهنم تکرار میشود

اس ام اس های غمگین جدایی

بــیزارم از این خواب ها

که هر شب مـرا به آغوش تو می آورد و

صبح ها با اشـک

از تو جدایم میکند…

مجموعه اس ام اس های غمگین جدایی