متن ادبی ، شعر و اس ام اس شهادت حضرت ابوالفضل عباس
متن ادبی ، شعر و اس ام اس شهادت حضرت ابوالفضل عباس

متن ادبی ، شعر و اس ام اس شهادت حضرت ابوالفضل عباس SMS martyrdom of Hazrat Abolfazl Abbas عباس یعنی ذکر طوفانی مهدی عباس آوای غزل خوانی مهدی درک محرم کرده ای دانی چه گویم عباس یعنی اوج مهمانی مهدی اس ام اس شهادت حضرت ابوالفضل عباس SMS martyrdom of Hazrat Abolfazl Abbas کربلا لبریز […]

متن ادبی ، شعر و اس ام اس شهادت حضرت ابوالفضل عباس

متن ادبی ، شعر و اس ام اس شهادت حضرت ابوالفضل عباس

SMS martyrdom of Hazrat Abolfazl Abbas

عباس یعنی ذکر طوفانی مهدی

عباس آوای غزل خوانی مهدی

درک محرم کرده ای دانی چه گویم

عباس یعنی اوج مهمانی مهدی

اس ام اس شهادت حضرت ابوالفضل عباس

SMS martyrdom of Hazrat Abolfazl Abbas

کربلا لبریز عطر یاس شد

نوبت جانبازی عباس شد

اس ام اس شهادت حضرت ابوالفضل عباس

SMS martyrdom of Hazrat Abolfazl Abbas

دانی از چه رو گاه گاه آید زلزله

چون زمین هم می کند با نام زینب هلهله

دانی از چه رو گاه گاه توفان میشود

صحنه جنگیدن عباس اکران می شود

اس ام اس شهادت حضرت ابوالفضل عباس

SMS martyrdom of Hazrat Abolfazl Abbas

ایمان و وفا سایه ی بالای تو بود

ایثار علی (ع) نقش به سیمای تو بود

گر لب نزدی به اب دریا عباس(ع)

دریای ادب میان لب های تو بود

اس ام اس شهادت حضرت ابوالفضل عباس

SMS martyrdom of Hazrat Abolfazl Abbas

عباس لوای هفت افراشته است

وین راز به خون خویش بنگاشته است

او پرچم انقلاب عاشورا را

با دست بریده اش بپا داشته است

اس ام اس شهادت حضرت ابوالفضل عباس

SMS martyrdom of Hazrat Abolfazl Abbas

با خدا عباس وقتی دست داد

هر دو دست خویش را از دست داد

اس ام اس شهادت حضرت ابوالفضل عباس

SMS martyrdom of Hazrat Abolfazl Abbas

آهای عطر گل یاس آهای خدای احساس

تموم زندگیم فدای یک نگاه عباس

اس ام اس شهادت حضرت ابوالفضل عباس

SMS martyrdom of Hazrat Abolfazl Abbas

دلم مست و لبم مست و سرم مست

بخون ای دل که صبرم رفته از دست

بخون ای دل محرم اومد از راه

بخون اجر تو با عباس بی دست

اس ام اس شهادت حضرت ابوالفضل عباس

SMS martyrdom of Hazrat Abolfazl Abbas

دامن علقمه و باغ گل یاس یکی است

همچنین بخوانید:  متن ادبی ، پیامک و اس ام اس شهادت امام جعفر صادق ع

قمر هاشمیان بین همه ناس یکی است

سیر کردم عدد ابجد و دیدم به حساب

نام زیبای اباصالح و عباس یکی است

اس ام اس شهادت حضرت ابوالفضل عباس

SMS martyrdom of Hazrat Abolfazl Abbas

دریا تمام سوز لبش را به آب داد

صحرا به تشنگان قدح آفتاب داد

مردی سوار اسب بهب دیا سلام کرد

باران نیزه بود که او ار جواب داد

اس ام اس شهادت حضرت ابوالفضل عباس

SMS martyrdom of Hazrat Abolfazl Abbas

همچو باران که شبی شعله به دریا زده است

لشکر دشمن از اندام جا زده است

اس ام اس شهادت حضرت ابوالفضل عباس