اس ام اس فلسفی جدید اسفند خودبینی دیدن خود نیست خودبینی ، ندیدن دیگران است ! اس ام اس فلسفی جدید اسفند در مقابل سختی ها همچون جزیره اى باش که دریا هم با تمام عظمت و قدرت نمى تواند سر او را زیر آب کند ! اس ام اس فلسفی جدید اسفند آدم های […]

اس ام اس فلسفی جدید اسفند

اس ام اس فلسفی جدید اسفند

اس ام اس فلسفی جدید اسفند

خودبینی دیدن خود نیست

خودبینی ، ندیدن دیگران است !

اس ام اس فلسفی جدید اسفند

در مقابل سختی ها همچون جزیره اى باش که

دریا هم با تمام عظمت و قدرت نمى تواند سر او را زیر آب کند !

اس ام اس فلسفی جدید اسفند

آدم های بزرگ قامتشان بلند تر نیست

خانه شان بزرگ تر نیست

ثروتشان بیشتر نیست

آنها قلبی وسیع و نگاهی مرتفع دارند !

اس ام اس فلسفی جدید اسفند

من بسیار به شانس و اقبال عقیده دارم

و متوجه شده ام هر چه بیشتر تلاش کنم بیشتر شانس می آورم !

“استفان لیکاک”

اس ام اس فلسفی جدید اسفند

بعضی وقت ها برای اینکه قدر داشته هامون را بدونیم

لازمه که موقتا از دست بدیمشون !

اس ام اس فلسفی جدید اسفند

وقتی قدرت انتقام را داری

“گذشت” بالاترین درجه عقل توست

و “انتقام” اولین نشانه ضعفت !

اس ام اس فلسفی جدید اسفند

اگر عقل امروزم را داشتم ، کارهای دیروزم را نمی کردم

ولی اگر کارهای دیروزم را نمی کردم ، عقل امروزم را نداشتم !

اس ام اس فلسفی جدید اسفند

عاشق کسانی باشید که شما را دیدند

وقتی برای هرکس دیگری ناپیدا بودید !

اس ام اس فلسفی جدید اسفند

زندگی آنگونه نیست که ما فکر میکنیم

ما همانگونـه که فکر میکنیم ، زندگی میکنیم !

اس ام اس فلسفی جدید اسفند

کسی که همه کار انجام می دهد

استاد هیچ کاری نیست !

اس ام اس فلسفی جدید اسفند

مردمی که فکرشان آزاد نیست هیچگاه آزاد نخواهند شد

بلکه به وسعت تفکرشان قفسی دیگر را تچربه خواهند کرد !

اس ام اس فلسفی جدید اسفند

کسی که اعتقاد دارد دیگران باید مشکلاتش را حل کنند

همانند کسی است که برای گذر از رودخانه منتظر است تا آب آن خشک شود !

اس ام اس فلسفی جدید اسفند

آرزوهایت را کنار نگذار

همچنین بخوانید:  مجموعه اس ام اس های فلسفی جالب

دنیا بالاخره مجبور می شود با دلت کنار بیاید !

اس ام اس فلسفی جدید اسفند

برای انسان های موفق هفت روز هفته

هفت امروز است و برای دیگران هفت روز هفته ، هفت فردا !

اس ام اس فلسفی جدید اسفند

مراقب باش

بعضی حرف ها فقط قابل بخشش هستند نه فراموش شدن !

اس ام اس فلسفی جدید اسفند

زندگی ، اتفاقِ نادریست که برای بعضی از زنده ها می افتد !

اس ام اس فلسفی جدید اسفند