اس ام اس فلسفی مهر ماه ژول سيمون خنده مصائب و مشکلات زندگی را کوچک و آلام روحی را محو می نمايد اس ام اس فلسفی مهر ماه بوذرجمهر بهترين کارها اين است که درجوانی دانش اندوزی و در پيری بکاربری اس ام اس فلسفی مهر ماه مثل افريقائی ممکن است دروغ یک سال بدود […]

اس ام اس فلسفی مهر ماه

اس ام اس فلسفی مهر ماه

اس ام اس فلسفی مهر ماه

ژول سيمون

خنده مصائب و مشکلات زندگی را کوچک و آلام روحی را محو می نمايد

اس ام اس فلسفی مهر ماه

بوذرجمهر

بهترين کارها اين است که درجوانی دانش اندوزی و در پيری بکاربری

اس ام اس فلسفی مهر ماه

مثل افريقائی

ممکن است دروغ یک سال بدود ولی راستی در يک روز از او جلو می افتد

اس ام اس فلسفی مهر ماه

ولتر

سوال های هر کس بيش از جواب هايش او را می شناساند

اس ام اس فلسفی مهر ماه

فرانکلين

تجربه ، مدرسه ای است که محصلين خود را با قيمتی گران ، بار می آورد

اس ام اس فلسفی مهر ماه

راسل

خط مستقيم ، نه تنها در هندسه ، بلکه در اخلاقيات هم کوتاه ترين راه است

اس ام اس فلسفی مهر ماه

جرجی زيدان

در ميان همه آلام و مصيبت ها تنها ياد خداوند انسان را تسلی می دهد

اس ام اس فلسفی مهر ماه

امام رضا (ع)

نيکوکاری پس اندازی جاودان است

اس ام اس فلسفی مهر ماه

پاسکال

هرچه فکر شما بزرگ باشد به همان اندازه بيشتر به افکار ديگران احترام می گذاريد

اس ام اس فلسفی مهر ماه

آلبرت هوبارد

ارزش مرد به ارزشی است که برای وقت خود قائل می شود

اس ام اس فلسفی مهر ماه

منتسکيو

بايد زياد مطالعه کنيد تا بدانيد که هيچ نمی دانيد

اس ام اس فلسفی مهر ماه

هانری دونومتر

بسيار نادر هستند کلماتی که ارزششان بيشتر از سکوت باشد

اس ام اس فلسفی مهر ماه

جان دیوئی

زندگی خود را تبديل به مدرسه ای برای ياد گرفتن کن

اس ام اس فلسفی مهر ماه

امام علی (ع)

آن کس که گرفتار بيماری از خود راضی بودن است ، زشتی ها در وی آشکار می گردد

اس ام اس فلسفی مهر ماه

ايچک آديزس

همچنین بخوانید:  مجموعه اس ام اس های شنیدنی و فلسفی جدید

مديری که تنها به سود می انديشد

مانند تنيس بازی است که به جای توپ ، چشم بر تابلو امتيازها دوخته است

اس ام اس فلسفی مهر ماه

ضرب المثل روسی

گنج هائی که در قلب هستند ، قابل سرقت نيستند

اس ام اس فلسفی مهر ماه

کن بلانچارد

کيش خوب همانند فوتبال خوب است، حرف نمی زند ، عمل می کند

اس ام اس فلسفی مهر ماه

توماس کارلايل

هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد

اس ام اس فلسفی مهر ماه

اس ام اس فلسفی مهر ماه,اس ام اس فلسفی 92,اس ام اس فلسفی عاشقانه,اس ام اس فلسفی جدید,اس ام اس فلسفی دوستی,اس ام اس فلسفی با حال,اس ام اس فلسفی سنگین,سخنان فلسفی,سخنان فلسفی کوتاه,سخنان فلسفی بزرگان,سخنان فلسفی عاشقانه,سخنان فلسفی و زیبا,سخنان+فلسفی+عرفانی,سخنان فلسفی زیبا,سخنان فلسفی از بزرگان