خانه » اس ام اس فلسفی » اس ام اس فلسفی آبان 92

اس ام اس فلسفی آبان 92

اس ام اس فلسفی آبان 92

اس ام اس فلسفی آبان 92

اس ام اس فلسفی آبان 92

سخنان بزرگان جملات دانشمندان

غير ممکن است دو بار پای خود را در يک آب روان فروبريم

هراسيلتوس

اس ام اس فلسفی آبان 92

سخنان بزرگان جملات دانشمندان

باطن انسان که اصلاح شود

رفتار او استوارترشود

امام جعفر صادق (ع)

اس ام اس فلسفی آبان 92

سخنان بزرگان جملات دانشمندان

اگر می خواهی قيمت پول را بدانی قرض کن

فرانکلين

اس ام اس فلسفی آبان 92

سخنان بزرگان جملات دانشمندان

آنقدر برمال دنيا حريص مباش که از مفقود شدنش اندوهناک شوی

سقراط

اس ام اس فلسفی آبان 92

سخنان بزرگان جملات دانشمندان

ازشنيدن کارهای شرافتمندانه خويش خجالت مکش

کريستوفر مارلو

اس ام اس فلسفی آبان 92

سخنان بزرگان جملات دانشمندان

عزت و احترام  قيمت زحمت و مشقت است

حسن رشديه

اس ام اس فلسفی آبان 92

سخنان بزرگان جملات دانشمندان

بايد زندگی کرد برای نوشتن

نه نوشتن برای زندگی کردن

ژول برنارد

اس ام اس فلسفی آبان 92

سخنان بزرگان جملات دانشمندان

چيزی که دانش بيارد راستی است

ابوعلی سينا

اس ام اس فلسفی آبان 92

سخنان بزرگان جملات دانشمندان

حتی تظاهر به شادی نيز برای ديگران شادی بخش است

چارلی چاپلين

اس ام اس فلسفی آبان 92

سخنان بزرگان جملات دانشمندان

کسی که فکر و تدبير دارد از هر چيز که ببيند پند می گيرد

امام علی (ع)

اس ام اس فلسفی آبان 92

سخنان بزرگان جملات دانشمندان

بزرگترين نشانه اراده قوی  وجود متانت و آرامش است

کانادی

اس ام اس فلسفی آبان 92

سخنان بزرگان جملات دانشمندان

من خودرا محتاج نمی دانم

زيرا طريقه قناعت راياد گرفته ام

بوسی

اس ام اس فلسفی آبان 92

سخنان بزرگان جملات دانشمندان

اگر می خواهی اندوهگين نباشی حسود نباش

انوشيروان

اس ام اس فلسفی آبان 92

سخنان بزرگان جملات دانشمندان

اگر بر ناتوان خشمگين شدی دليل براين است که قوی نيستی

همچنین بخوانید:  مجموعه اس ام اس های فلسفی و قشنگ

ولتر

اس ام اس فلسفی آبان 92

سخنان بزرگان جملات دانشمندان

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
( رای)

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند. *

*