خانه » اس ام اس فلسفی » اس ام اس فلسفی اردیبهشت 93

اس ام اس فلسفی اردیبهشت 93

اس ام اس فلسفی اردیبهشت 93

اس ام اس فلسفی اردیبهشت 93

اس ام اس فلسفی اردیبهشت 93

از شنيدن کارهای شرافتمندانه خويش خجالت مکش

کريستوفر مارلو

اس ام اس فلسفی اردیبهشت 93

عزت و احترام

قيمت زحمت و مشقت است

حسن رشديه

اس ام اس فلسفی اردیبهشت 93

بايد زندگی کرد برای نوشتن

نه نوشتن برای زندگی کردن

ژول برنارد

اس ام اس فلسفی اردیبهشت 93

چيزی که دانش بيارد راستی است

ابوعلی سينا

اس ام اس فلسفی اردیبهشت 93

حتی تظاهر به شادی نيز برای ديگران شادی بخش است

چارلی چاپلين

اس ام اس فلسفی اردیبهشت 93

کسی که فکر و تدبير دارد

از هر جيز که ببيند پند می گيرد

امام علی (ع)

اس ام اس فلسفی اردیبهشت 93

بزرگترين نشانه اراده قوی

وجود متانت و آرامش است

کانادی

اس ام اس فلسفی اردیبهشت 93

من خود را محتاج نمی دانم

زيرا طريقه قناعت راياد گرفته ام

بوسی

اس ام اس فلسفی اردیبهشت 93

اگر می خواهی اندوهگين نباشی حسود نباش

انوشيروان

اس ام اس فلسفی اردیبهشت 93

اگر بر ناتوان خشمگين شدی

دليل براين است که قوی نيستی

ولتر

اس ام اس فلسفی اردیبهشت 93

هيزم شکن قبل از آنکه نيرو و قدرت بخواهد ، مهارت لازم دارد

هومر

اس ام اس فلسفی اردیبهشت 93

انديشه های بزرگ است که مايه بزرگی است نه کارهای بزرگ

رابرت برونينگ

اس ام اس فلسفی اردیبهشت 93

چه کسی همه چيز را مغلوب می کند

و خودش هرگز مغلوب نمی شود

لئون تولستوی

اس ام اس فلسفی اردیبهشت 93

اولين مرحله انجام کار خير

تمايل به انجام آن است

رولند هيل

اس ام اس فلسفی اردیبهشت 93

همواره حقيقت را بايد با دلی ساده و عاری از غش جستجو کرد

برناردسن پير

اس ام اس فلسفی اردیبهشت 93

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
( رای)

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند. *

*