اس ام اس پرسشی جدید و عاشقانه
اس ام اس پرسشی جدید و عاشقانه

اس ام اس پرسشی جدید و عاشقانه اس ام اس پرسشی جدید و عاشقانه اگر یک روزی قرار باشه که دیگه منو نبینی آخرین حرفی که بهم میزنی چیه ؟ فقط یک جمله باشه ! اس ام اس پرسشی جدید و عاشقانه اگر بتونی از صفات یا عادت بد من چیزی رو حذف کنی چی […]

اس ام اس پرسشی جدید و عاشقانه

اس ام اس پرسشی جدید و عاشقانه

اس ام اس پرسشی جدید و عاشقانه

اگر یک روزی قرار باشه که دیگه منو نبینی

آخرین حرفی که بهم میزنی چیه ؟

فقط یک جمله باشه !

اس ام اس پرسشی جدید و عاشقانه

اگر بتونی از صفات یا عادت بد من چیزی رو حذف کنی

چی رو انتخاب میکردی ؟

بدون رو دروباسی بگو

اس ام اس پرسشی جدید و عاشقانه

اگه یه روز از زندگیت مونده باشه چه کار ناتمومی داری که انجامش بدی؟

واسه همه بفرست جوابای جالب می گیری

ولی اول جواب من !

اس ام اس پرسشی جدید و عاشقانه

اگه من خاک باشم و تو سفالگر

ازم چی می ساختی ؟

اس ام اس پرسشی جدید و عاشقانه

اگر یه روز از خواب بیدار بشی

و ببینی تموم زندگیت یه فیلم بوده

اسم فیلمت رو چی می ذاری ؟

اس ام اس پرسشی جدید و عاشقانه

یادته …….. ؟

جای خالی رو پر کن

باید یه خاطره مشترکی بین ما دوتا باشه

اس ام اس پرسشی جدید و عاشقانه

اگه بخوای از اخلاقام یکی رو واسه خودت برداری ، چیو برمیداری ؟

البته اگه اخلاق خوبی داشته باشم !

اس ام اس پرسشی جدید و عاشقانه

امروز روز جهانیه فوضولیه !

هر سوالی که دلت میخواد ازم بپرس

مطمئن باش جواب میدم

اس ام اس پرسشی جدید و عاشقانه

اگه قرار باشه یه نسبت دیگه با من داشته باشی

دوست داری من چیت باشم ؟

اینو واسه همه بفرست جوابای جالبی می گیری

اول جواب من

اس ام اس پرسشی جدید و عاشقانه