مجموعه اس ام اس های احساسی و بارونی
مجموعه اس ام اس های احساسی و بارونی

اس ام اس های احساسی و بارونی | اس ام اس باران شبِ گوورستان هم زیباست وقتی باران باشد من باشم و تو. حتا اگر مُرده باشی! اس ام اس های احساسی و بارونی گاهی چتر را باید دستِ باران داد روی سرِ خودش بگیرد و ما جایش بباریم! اس ام اس های احساسی و […]

اس ام اس های احساسی و بارونی | اس ام اس باران

اس ام اس های احساسی و بارونی | اس ام اس باران

شبِ گوورستان هم زیباست

وقتی باران باشد

من باشم

و تو.

حتا اگر مُرده باشی!

اس ام اس های احساسی و بارونی

گاهی چتر را باید دستِ باران داد

روی سرِ خودش بگیرد

و ما

جایش بباریم!

اس ام اس های احساسی و بارونی

می‌آیی

خانه روشن می‌شود

می‌روی

خانه خراب.

 به رعد و برق می‌مانی مگر؟!

اس ام اس های احساسی و بارونی

به‌وقتِ تنهایی:

مَرد، زیرِ باران سیگار می‌کشد

زن، پشتِ پنجره.

اما، نه بارانْ مهم است،

نه مرد، نه پنجره، نه زن.

مهمْ

تنهایی است، که دود می‌شود!

اس ام اس های احساسی و بارونی

اَخم می‌کنی

آسمانْ ابر می‌شود

‌گریه می‌کنی، باران

می‌خندی، آفتاب…

 آسمان را هم به بازی گرفته‌ای!

اس ام اس های احساسی و بارونی

تو را از یاد بُرده‌ام

باران را، نه.

گفته بودی در باران می‌آیی!

اس ام اس های احساسی و بارونی

باران

نامِ دیگرِ تو بود.

به شهر که می‌آمدی

هوا پُر می‌شد از بوی خوش

خیابان‌ها،

از ازدحامِ نگاه‌ها و ماشین‌ها !

اس ام اس های احساسی و بارونی

به مووهات شانه می‌کشی

باران می‌شود

به چشم‌هات سُرمه،

آفتاب می‌شود

به گوونه‌هاتْ برگِ گُل

مهتاب

به لب‌هات…

 به لب‌هات دیگر دست نزن!

اس ام اس های احساسی و بارونی

دلَ‌م باران می‌خواهد

و چتری خراب

و خیابانی که

هیچ‌گاه به خانه‌ئ تو نرسد!

اس ام اس های احساسی و بارونی

عشق

چه به ناگهان بیاید، چه به آهسته‌گی

فرقی نمی‌کند

تو را به تمامی در بر خواهد گرفت

مثل خیس شدن:

چه در باران باشد، چه در مِه!

مجموعه اس ام اس های احساسی و بارونی