اس ام اس عاشقانه و جملات زیبا رمانتیک حسی احساسی شاخ سنگین فازبالا من بلد نیستم از عاطفه خالی باشم بگذارید که مجنون و خیالی باشم تو به نو بودن خود فکر کن و راحت باش دوست دارم که قدیمی و خیالی باشم اس ام اس عاشقانه و جملات زیبا رمانتیک حسی احساسی شاخ سنگین […]

اس ام اس عاشقانه و جملات زیبا

اس ام اس عاشقانه و جملات زیبا

اس ام اس عاشقانه و جملات زیبا

رمانتیک حسی احساسی شاخ سنگین فازبالا

من بلد نیستم از عاطفه خالی باشم

بگذارید که مجنون و خیالی باشم

تو به نو بودن خود فکر کن و راحت باش

دوست دارم که قدیمی و خیالی باشم

اس ام اس عاشقانه و جملات زیبا

رمانتیک حسی احساسی شاخ سنگین فازبالا

من به مهر تو چنان رام شدم که خدا می داند

من به زلف تو چنان خام شدم که خدا می داند

این چه سحری ست که بر جام نگاهت جاری ست

من چنان جادوی این دام شدم که خدا می داند

اس ام اس عاشقانه و جملات زیبا

رمانتیک حسی احساسی شاخ سنگین فازبالا

فاصله ها در عین کوتاهی

چه بلند خلق شده اند

کجاست دستی که به درازی فاصله ها باشد

اس ام اس عاشقانه و جملات زیبا

رمانتیک حسی احساسی شاخ سنگین فازبالا

امشب هوای سوختنم ساختنی نیست

باید بمیرم و دل من ساختنی نیست

سوزم به شب و سوختنم باشد روز

دیگر دل من با نفست ساخننی نیست

اس ام اس عاشقانه و جملات زیبا

رمانتیک حسی احساسی شاخ سنگین فازبالا

غافل است از غم من یار نمی دانستم

دل نهاد است به اغیار نمی دانستم

همچو مجنونمو سرگشته در این ویرانه

این چنین گشته دلم زار نمیدانستم

اس ام اس عاشقانه و جملات زیبا

رمانتیک حسی احساسی شاخ سنگین فازبالا

دیدمت شبی به خواب و سر خوشم

وه مگر به خواب ها ببینمت

اس ام اس عاشقانه و جملات زیبا

رمانتیک حسی احساسی شاخ سنگین فازبالا

خوشا رها کردن و رفتن

خوابی دیگر به مردابی دیگر

خوشا ماندابی دیگر به ساحلی دیگر

به دریایی دیگر خوشا پر کشیدن خوشا رهایی

اس ام اس عاشقانه و جملات زیبا

رمانتیک حسی احساسی شاخ سنگین فازبالا

گستاخی  خیالم را ببخش

که حتی لحظه ای یادت  را رها نمی کند

همچنین بخوانید:  جملات عاشقانه زیبا سری ۲۴

اس ام اس عاشقانه و جملات زیبا

رمانتیک حسی احساسی شاخ سنگین فازبالا

خط عابر پیاده ندارد

دست مرا بگیر و از آن رد کن

قرار دیدار ما

هر نیمه شب

خیالت که نمی گذارد بخوابم

اس ام اس عاشقانه و جملات زیبا

رمانتیک حسی احساسی شاخ سنگین فازبالا

شهیدت می کنم

تا نام کوچه دلم شوی

اس ام اس عاشقانه و جملات زیبا

رمانتیک حسی احساسی شاخ سنگین فازبالا

در آب که شستی تن بی تابت را

دیدند تمام رودها خوابت را

لب هام به شکل بوسه ماهی شده اند

بنداز درون آب قلابت را

اس ام اس عاشقانه و جملات زیبا

رمانتیک حسی احساسی شاخ سنگین فازبالا

این روزها

یا به تو می اندیشم

یا به این می اندیشم

که چرا به تو می اندیشم

اس ام اس عاشقانه و جملات زیبا

رمانتیک حسی احساسی شاخ سنگین فازبالا