اس ام اس غمگین و افسردگی با دستان خالی از دنیا خواهم رفت نباید نگران باشم چون حداقل با دلی پر میروم اس ام اس غمگین و افسردگی در زندگی گفتن دو چیز بسیار سخت است اولین سلام و آخرین خداحافظی ! اس ام اس غمگین و افسردگی گفتم غم تو دارم چیزی نگفت و […]

اس ام اس غمگین و افسردگی

اس ام اس غمگین و افسردگی

اس ام اس غمگین و افسردگی

با دستان خالی از دنیا خواهم رفت

نباید نگران باشم چون حداقل با دلی پر میروم

اس ام اس غمگین و افسردگی

در زندگی گفتن دو چیز بسیار سخت است

اولین سلام و آخرین خداحافظی !

اس ام اس غمگین و افسردگی

گفتم غم تو دارم

چیزی نگفت و بگذشت

حافظ خوشا به حالت

یارم گذشت و یارت

گفتا غمت سرآید

اس ام اس غمگین و افسردگی

انقدر زمین خورده ام که رنگ آسمان را فراموش کرده ام

بوی خاک میدهند تمام ارزوهایم !

اس ام اس غمگین و افسردگی

گفتند فراموشش کن آرام می گیری

فراموشش کردم اما کمی قبر تنگ است !

اس ام اس غمگین و افسردگی

رفته ای و من هر روز به موریانه هایی فکر می کنم که

آهسته و آرام گوشه های خیالم را می جوند

تا بی خیال نشده ام برگرد !

اس ام اس غمگین و افسردگی

آری که چه بی رحمانه آمده است که

بماند برای همیشه ، غم تو در دل من

اس ام اس غمگین و افسردگی

دنیایی که در آن تو نیستی

ارزش نفس کشیدن ندارد

اس ام اس غمگین و افسردگی

هر شب آب نمک قرقره می کند

گلو درد دارند چشم هایم

اس ام اس غمگین و افسردگی

گاهی یه جوری می شکننت که

وقتی تیکه هاتو به هم میچسبونی یه آدم دیگه میشی

اس ام اس غمگین و افسردگی

سخت است اینکه نمرده باشی

و از تو بخواهند گورت را گم کنی

اس ام اس غمگین و افسردگی

خیلی از خودش خوش قول تر است

خیالش را می گویم که یک عمر است زودتر از خودش آمده سر قرارمان !

اس ام اس غمگین و افسردگی

تنها یک حرف مرا آزار میدهد ، حتی یک کلمه هم نمیشود

تنها یک حرف مرا هر روز غمگین تر میکند

همان یک “ن” که در ابتدای “بودنت” نشسته است

همچنین بخوانید:  متن های زیبا و اس ام اس های عاشقانه و رمانتیک

اس ام اس غمگین و افسردگی