مجموعه اس ام اس های سنگین و زیبا
مجموعه اس ام اس های سنگین و زیبا

مجموعه اس ام اس های سنگین و زیبا | اس ام اس سنگین زندگی وحشتی است در تئاتری که آتش گرفته، همه به دنبال در خروجی می‌گردند؛ هیچ کس هم پیدایش نمی کند، همه یکدیگر را هل می‌دهند، بدبخت آنهایی که به زمین می‌افتند بلافاصله لگدمال می‌شوند! اس ام اس های سنگین و زیبا خیابان‌های شهر […]

مجموعه اس ام اس های سنگین و زیبا | اس ام اس سنگین

مجموعه اس ام اس های سنگین و زیبا | اس ام اس سنگین

زندگی وحشتی است

در تئاتری که آتش گرفته،

همه به دنبال در خروجی می‌گردند؛ هیچ کس هم پیدایش نمی کند،

همه یکدیگر را هل می‌دهند،

بدبخت آنهایی که به زمین می‌افتند

بلافاصله لگدمال می‌شوند!

اس ام اس های سنگین و زیبا

خیابان‌های شهر را قدم می‌زنم هر روز

شاید دوباره ببینم‌َت

غافل از آن‌که سال‌هاستْ رفته‌ای از این شهر!

اس ام اس های سنگین و زیبا

به موهات گل نزن دیگر!

من

به قدرِ کفایتْ نیش خورده‌ام

اس ام اس های سنگین و زیبا

دیروز چک برگشتی است ،

فردا چک وعده دار

ولی امروز نقد نقد است !

اس ام اس های سنگین و زیبا

دیگر برنمی‌گردی

این، مثلِ روزْ روشن است.

اما

مادر به دلَ‌ش بَرات شده می‌آیی

و من، باور می‌کنم!

اس ام اس های سنگین و زیبا

شده‌ام شبیه ایستگاهی متروک،

که قطارها هنوز نرسیده؛ خط عوض می‌کنند!

اس ام اس های سنگین و زیبا

امروز تو را فروختم

به بهای زنی که چشم‌هاش

شبیه چشم‌های تو بود!

اس ام اس های سنگین و زیبا

گرگ عاشق شده بود

عاشق طعمه اش …

نزدیکش شد

بوییدش

بوسیدش و

با دندان گلویش را درید …

افسوس …

ذات احساس نمی شناسد…!

اس ام اس های سنگین و زیبا

گفتند غرق شده‌ای در آب‌های دوور

و دریا؛ جسدت را پس نداده است.

چه شوخیِ احمقانه‌ای!

تو

شاه‌ماهیِ قصه‌های منی

غرق می‌شوی مگر؟!

اس ام اس های سنگین و زیبا

سعدی کجایی ؟

بنی آدم ابزار یکدیگرند.

مجموعه اس ام اس های سنگین و زیبا