اس ام اس روز دانش آموز سری ۸
اس ام اس روز دانش آموز سری ۸

اس ام اس روز دانش آموز SMS student days در کشور ما نور خدا هادی فضل است وز نور خدا جان گرفت دانش آموز با آن که همه روز و همه مکتب علم است لیکن که یکی روز بود ثابت وپیروز روز دانش آموز مبارک اس ام اس روز دانش آموز SMS student days هرکسی […]

اس ام اس روز دانش آموز

اس ام اس روز دانش آموز

SMS student days

در کشور ما نور خدا هادی فضل است

وز نور خدا جان گرفت دانش آموز

با آن که همه روز و همه مکتب علم است

لیکن که یکی روز بود ثابت وپیروز

روز دانش آموز مبارک

اس ام اس روز دانش آموز

SMS student days

هرکسی درجستجوی دانش است

اجر او تا منزلش در زایش است

او قدم هایش در راه خداست

علم نافع مایه ی آرامش است

روز دانش آموز مبارک

اس ام اس روز دانش آموز

SMS student days

شعار جدید روز دانش آموز !

ما خواهان آزاد شدن تقلب در امتحانات هستیم !

اس ام اس روز دانش آموز

SMS student days

روز به ذلت کشیدن استکبار جهانی

توسط دانش آموزان ایران زمین مبارک

اس ام اس روز دانش آموز

SMS student days

از ستم جبر به جان آمدم

از غم املا به فغان آمدم

خسته شدم بنده ز جغرافیا

هم ز اروپا و هم از آسیا

من چه کنم آب و هوایش بد است

یا که فلان رود به رویش سد است؟

یا که فلان چشمه فلان جا بود

رقص کنان راهی دریا بود؟

این که نشد آب و نشد نان من

نمره بده نمره بده جان من

نمره ی بیست تو بود دلپذیر

بنده فدای تو شوم ای دبیر

اس ام اس روز دانش آموز

SMS student days

اختر و ماهی فروزانی محصل

تو آن جوایا ی عرفانی محصل

به دنیای که تاریک است ازجهل

همان خــورشیدتابانی محصل

اس ام اس روز دانش آموز

SMS student days

در مدرسه از نشاط من کم کردند

از فرصت ارتباط من کم کردند

هر وقت به هم عشق تعارف کردیم

از نمره ی انضباط ما کم کردند

اس ام اس روز دانش آموز

SMS student days

به به شده امروز چه پرشور ودل افروز چون حفظ شده حرمت ووجهه  دانش آموز

همچنین بخوانید:  متن و جملات زیبا برای شب آرزوها لیله الرغائب

هر یوم در این عصر به ازیوم گذشته است وین سیزده آبان به ازسیزده نوروز

اس ام اس روز دانش آموز

SMS student days

این سیزده آبان همان ثابت روز است ، کین روز شده ثبت به دیباچه هرروز

هر سال به وماه به و روز به وبه امروز ز دیروز ودگر روز به امروز

اس ام اس روز دانش آموز